ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ด้วยเทคนิคเสริมเต้านมใหม่
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
27-มิ.ย.-2566
“การผ่าตัดมะเร็งเต้านม” หลายๆคนอาจคุ้นชินกับการรักษาที่ต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งไป เพื่อป้องกันไม่ให้โรคมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นได้ ซึ่งอาจเป็นการรักษาที่ทำให้คุณผู้หญิงหลายคนขาดความมั่นใจ หรืออาจเสียเซลฟ์ที่ต้องโดนตัดเต้านมทิ้งไป

แต่ในปัจจุบันได้มีเทคนิคการรักษาที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ก็คือ การผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการสงวนเต้า เเละการผ่าตัดมะเร็งเต้านมพร้อมเสริมเต้านมใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง


มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งร้ายอันดับ 1 ในผู้หญิง

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และเป็นโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งในผู้หญิง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในเซลล์ของเนื้อเยื่อเต้านม ที่ทำให้เซลล์เหล่านั้นเติบโตและแบ่งตัวอย่างไม่ปกติ และอาจก่อให้เกิดเป็นเนื้องอกหรือเนื้อเยื่อที่มีความรุนแรงขึ้น หรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ ดังนั้น หากคุณมีอาการเตือนเหล่านี้ เช่น คลำพบก้อนที่เต้านม ขนาดหรือรูปร่างเต้านมเปลี่ยนไป และมีของเหลวไหลจากเต้านม ให้รีบมาพบแพทย์ทันที เพราะคุณอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้


มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งที่รักษาได้ 

มะเร็งเต้านม เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ แต่ก็ไม่อาจชะล่าใจได้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมมีหลายปัจจัยร่วมด้วย โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มาจากการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้ตัว หรือโรคมะเร็งอาจลุกลามไปยังระยะท้ายของโรคแล้ว ดังนั้น หากเราดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หมั่นตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำ เพราะหากตรวจพบก่อนในระยะเริ่มต้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในทางการรักษาให้หายขาดจากโรคมะเร็งได้

ผ่าตัดเสริมเต้านมร่วมกับเสริมเต้านมใหม่ ทางเลือกของการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันจะมีหลายวิธีที่สามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการของคุณผู้หญิงได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบสงวนเต้า การผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า และการผ่าตัดเต้านมทั้งเต้าร่วมกับการเสริมเต้านมใหม่ ซึ่งการผ่าตัดของผู้ป่วยในแต่ละรายจะคำนึงจากลักษณะหรือขนาดของมะเร็ง หินปูนที่มีความผิดปกติ ข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการฉายแสง และขนาดของเต้านม

โดยในรายที่ต้องผ่าตัดเต้านมทิ้ง วิธีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ช่วยเรียกคืนความมั่นใจให้กับคุณผู้หญิง ก็คือการผ่าตัดร่วมกับการเสริมเต้านมใหม่ ซึ่งในบางรายสามารถเสริมได้ทันทีหลังผ่าตัดเต้านม หรือภายหลังจากรักษามะเร็งเต้านมจนเสร็จสิ้นก่อน ซึ่งผู้ป่วยจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อน เพื่อประเมินความเหมาะสมในการรักษาเป็นรายบุคคล ซึ่งวิธีการเสริมสร้างเต้านมหลังการผ่าตัดเต้านมทั้งเต้าออกจะมีดังนี้
  • เต้านมเทียม (Prosthesis) คือ การใช้ซิลิโคนใส่ทดแทนเนื้อเต้านมเดิม สามารถทำได้ทันทีหลังจากการผ่าตัดเต้านมออกไป เพื่อให้เต้านมคงรูปทรงเดิมไว้หรือไม่บิดเบี้ยวไปจากเต้าเดิม
  • เนื่อเยื่อตัวเอง โดยย้ายเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ จากบริเวณอื่น เช่น หลังหรือหน้าท้อง มาทดแทนเนื้อเต้านมส่วนที่ผ่าตัดออก


ข้อดีของการผ่าตัดมะเร็งเต้านมพร้อมเสริมเต้าใหม่
  • เต้านมทั้ง 2 ข้าง ไม่เสียรูปทรงเดิม
  • เลือกขนาดของเต้านมได้ตามที่ต้องการ
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น


หลังตัดก้อนมะเร็งที่เต้านมไป โอกาสที่จะกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหม

หลังจากการผ่าตัดเต้านมร่วมกับการเสริมเต้านมใหม่ โอกาสที่จะกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำได้น้อย ไม่แตกต่างจากวิธีการตัดเต้านมทั้งเต้า แต่ก็จะขึ้นอยู่กับระยะ ชนิดของมะเร็ง และการได้รับการรักษาร่วมด้วย อีกทั้ง ผู้ป่วยสามารถตรวจติดตามอาการหรือเฝ้าระวังโรคมะเร็งได้ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวน์ หรือตรวจแมมโมแกรมได้ตามปกติ


เพราะฉะนั้น การผ่าตัดมะเร็งเต้านมพร้อมเสริมเต้านมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง โดยที่ไม่ต้องสูญเสียเต้านมไป และยังคงรูปทรงของเต้านมไว้ให้สวยงามดั่งเดิม


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 
คลินิกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1101 – 1100
Line id : @Paolochokchai4