เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-มิ.ย.-2564
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไม่ให้อาการรุนแรงได้ ดังนั้นทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนสำหรับใครที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนควรศึกษาการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนซึ่งมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
1.สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน งดออกกำลังกายหนักหรือยกน้ำหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
3.ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่างกัน 6 ชม. ห้ามกินยาพวก Brufen , Arcoxia , Celebrex เด็ดขาด
4.ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้นอย่าเกร็งยกของหนัก
5.วันที่ฉีดควรกินน้ำ อย่างน้อย 500-1000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6.หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
7.ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาทีขอขอบคุณข้อมูล : กรมอนามัย

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1100-1101