ตรวจรักษามะเร็งปากมดลูก อย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
05-ก.ค.-2562
“ปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูก ยังคงครองแชมป์ของมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นจำนวนมาก” แต่หากเรามองให้ลึกลงไป โรคนี้ คือมะเร็งที่คุณผู้หญิงสามารถป้องกันได้

เพราะถ้าตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มแรก และพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกวิธี สามารถรักษาได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ มะเร็งปากมดลูกจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัว หากเราตรวจ รักษาอย่างถูกวิธี

ทำความรู้จัก โรคมะเร็งปากมดลูก

“มะเร็งปากมดลูก” เกิดจากเนื้อเยื้อและเซลล์แบ่งตัวเร็วกว่าปกติจนเกิดเป็นก้อน เป็นแผล หรือกินเนื้อปากมดลูกรวมทั้งอวัยวะข้างเคียง หลังตรวจพบต้องเร่งรักษา เพื่อกำหนดระยะโรคและวางแผนการรักษา โดยสามารถรักษาได้ 2 แนวทาง คือ การผ่าตัด และ การฉายแสงร่วมกับการให้เคมีบำบัด

ซึ่งวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค เมื่อทราบระยะโรคจากการตรวจภายใน และการตรวจร่างกายแล้ว มีการตรวจทางรังสีวินิจฉัย หรือการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะและลำไส้เพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับการตรวจร่างกาย และตรวจภายในเป็นหลักว่าระยะของมะเร็งที่พบรุนแรงเพียงใด


การวางแผนรักษา ต้องแยกระยะคนไข้แต่ละราย เพื่อเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม ดังนี้

1.การผ่าตัด จะเลือกรักษาเมื่อผู้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะต้น คือระยะที่ 1 และผู้ป่วยอายุน้อยที่ไม่มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นข้อห้ามของการผ่าตัด
2.การฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด ทุกระยะสามารถให้การรักษาด้วยวิธีนี้ได้หมด แต่มักเลือกกรณีที่คิดว่าผู้ป่วยเป็นระยะที่ผ่าตัดไม่ได้ อายุมาก หรือมีข้อห้ามผ่าตัด

ปัจจัยของความสำเร็จและผลการผ่าตัดรักษาให้ผลต่างกันในแต่ละรายรักษาด้วยความเข้าใจ

“สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้ว การเข้ารับรักษาแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะกังวลทั้งการรักษา ผลข้างเคียง รวมถึงการกลับไปใช้ชีวิตภายหลังรักษา แพทย์จึงพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อให้คนไข้คลายความกลัว วิตกกังวล หรือเศร้าเสียใจ

สิ่งหนึ่งที่หมอให้ความสำคัญกับการรักษาเคสมะเร็งเป็นพิเศษ คือ เรื่องของเวลา การทำความเข้าใจ และความเป็นมิตร เพราะต้องดูแลกัน ตั้งแต่เริ่มเป็นจนกระทั่งหายหรือเสียชีวิตไป

เพราะฉะนั้นการดูแลคนไข้มะเร็งหนึ่งคน จึงเป็นการดูแลต่อเนื่อง ยาวนาน บางทีก็ผูกพันกันเหมือนญาติ พี่น้อง”

รักษาด้วยหัวใจ

“ในฐานะสูตินรีแพทย์ มองว่าสิ่งที่คนไข้และญาติต้องการเมื่อมาพบแพทย์ คือต้องการหายจากโรค แต่การรักษามะเร็งไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกราย บางครั้งโรคอาจจะสงบไประยะหนึ่งและอาจกลับมาใหม่

เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยและญาติต้องเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ต้องอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าสภาวะใด กำลังใจจากตัวคนไข้เอง จากญาติ และครอบครัว เวลา ความเข้าใจ ความจริงใจ ในการรักษาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้คนไข้มีกำลังใจต่อสู้กับโรค

บางครั้งโรคไม่หาย แต่ก็สามารถอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข เพราะทุกครั้งที่รักษามุ่งหวังให้คนไข้ทุกรายหายเสมอ และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็น

หมออยากฝากว่า โรคอะไรก็ตาม ถ้าป้องกันได้ อยากให้ป้องกัน ถ้าคนไข้ใส่ใจมาตรวจสม่ำเสมอ โอกาสที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแทบจะไม่มีเลย”ขอบคุณข้อมูลโดย

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย
สูติ-นรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4