สาย WORKOUT จะเลือกแพ็คเกจตรวจสุขภาพอย่างไร...
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
21-มี.ค.-2566
เชื่อว่า… ผู้ที่รัก “การออกกำลังกาย” ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอยู่แล้ว แต่อาจมีส่วนหนึ่งที่ชะล่าใจว่า… เมื่อตนเองก็ Workout เป็นประจำ จึงไม่น่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ มากล้ำกราย แถมบางคนก็ไม่เคยมีอาการใดๆ ที่แสดงออกว่ากำลังป่วยเลย ซึ่งในความจริงแล้ว! อาการของบางโรคนั้น กว่าจะแสดงออกมาให้เจ้าตัวรู้ก็อยู่ในขั้นที่รุนแรงหรือลุกลามไปมากแล้ว และบางโรคอย่างโรคหัวใจบางอย่าง พอมีอาการก็ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตแบบฉับพลันทันใด เหมือนกับที่เราเคยได้ยินข่าว “นักกีฬา” ที่แข็งแรงมากๆ แต่กลับเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ก็เพราะมีภาวะบางอย่างซ่อนอยู่นั่นเอง

ตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยจากโรคต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว หรือเพิ่งจะหันมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งหลังจากว่างเว้นไปนาน ก็ควรได้รับการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความสมบูรณ์และสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ เพื่อวางแผนการออกกำลังกายให้ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น

 • ตรวจสุขภาพพื้นฐาน คัดกรองความเสี่ยงโรคตามช่วงอายุ
 • ตรวจประเมินโรคประจำตัว ว่าได้รับการดูแลรักษาหรือควบคุมโรคให้อยู่ในระดับที่สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ หนัก-เบาเพียงใด เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตรวจความดันโลหิต เช็กไขมันในเลือด ภาวะโลหิตจาง โรคหอบหืด โรคอ้วน
 • ตรวจสุขภาพหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) เพื่อหาความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • ตรวจโรคกระดูกและข้อ ภาวะกระดูกพรุน ลดความเสี่ยงกระดูกหักหรือแตกขณะออกกำลังกาย
 • ตรวจสุขภาพไต ซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มน้ำ การกินอาหาร และความร้อนที่เพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกาย

ประโยชน์ 5 ด้าน ของการตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย

1. ช่วยให้พบโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที
2. ช่วยให้พบความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เป็นอยู่ เพื่อป้องกันการลุกลาม
3. ช่วยประเมินความพร้อมของร่างกายทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะหัวใจ ลดเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน
4. ช่วยให้พบความเสี่ยงในการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โดยเฉพาะรายที่เคยเป็น จะลดโอกาสการเป็นซ้ำได้
5. ช่วยในการวางแผนการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของอวัยวะแต่ละส่วนให้เหมาะสม ช่วยลดความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่เป็นอยู่

ชอบออกกำลังกาย เลือก “แพ็กเกจตรวจสุขภาพ” อย่างไร?...ให้ตรงจุด
สำหรับคนที่จะไปออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว ควรมุ่งเน้นไปที่การตรวจสุขภาพพื้นฐาน การตรวจสุขภาพหัวใจ และการตรวจเลือด เช่น

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจวัดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล HDL, LDL
 • ตรวจค่าการทำงานของตับ และไต
 • ตรวจระดับน้ำตาล ระดับอินซูลินซึ่งสัมพันธ์กับการออกกำลังกายโดยตรงในผู้ที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงโรคเบาหวาน
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • ตรวจระดับวิตามิน บี1, บี 12, วิตามินดี และโฟเลต
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ตรวจระบบเผาพลาญเพื่อกำหนดอาหารและโภชนาการให้เหมาะสม


แม้การมี “สุขภาพดี” จะทำได้ไม่ยากแค่หมั่น “ออกกำลังกาย” กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ก็ส่งผลดีต่อร่างกายแล้ว แต่การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและทำเป็นประจำจะช่วยให้เราพบความเสี่ยงหรือโรคในระยะเริ่มต้น เพราะการจะมีสุขภาพดีได้ต้องประกอบด้วย 3 ด้านสำคัญ คือ การดูแล การป้องกัน และการรักษาอย่างทันท่วงที นั่นเองสอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร. 02-514-4141 ต่อ 3111