ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม มีอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม” เพื่อวางแผนการทำ “ศัลยกรรม” ให้มีความเหมาะสมเฉพาะรายบุคคล

Best Seller 2023 ตรวจสุขภาพหัวใจ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Couple Theme 2023

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS PREVENTIVE PACKAGES

BDMS PREVENTIVE PACKAGES BDMS PREVENTIVE PACKAGES ป้องกัน เพื่อรู้ทันร่างกาย ระยะเวลาขายโปรโมชั่น : 26 กุมภาพันธ์ - 31

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS PREVENTIVE PACKAGES

BDMS PREVENTIVE PACKAGES BDMS PREVENTIVE PACKAGES ป้องกัน เพื่อรู้ทันร่างกาย ระยะเวลาขายโปรโมชั่น : 26 กุมภาพันธ์ - 31

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Best Seller

ตรวจสุขภาพ สามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นการตรวจร่างกายในภาวะที่ปกติดี หรือไม่มีอาการเจ็บป่วย เพื่อค้นหาความผิดปกติท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY DESIGN

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY DESIGN

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS Preventive

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Best Seller

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2566