ไม่ว่าจะช่วงวัยไหน การตรวจสุขภาพคือสิ่งสำคัญ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.พ.-2567

ไม่ว่าจะช่วงวัยไหน การตรวจสุขภาพคือสิ่งสำคัญ

การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ได้เป็นเรื่องของคนป่วยแค่เพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุก Gen ทุกเพศ ทุกวัย เพราะนอกจากจะเป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้ว ถ้าหากเราตรวจพบโรคใดโรคหนึ่งได้เร็ว จะยิ่งเป็นโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น อีกทั้งจะยังช่วยลดระดับความรุนแรงของโรค และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการรักษาเมื่อโรคลุกลามมากแล้ว

เลือกตรวจสุขภาพอย่างไร ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเรา ?

เมื่อสุขภาพร่างกายของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย รวมถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน หากเราเลือกตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงวัยและการใช้ชีวิต เราก็จะสามารถรู้เท่าทันโรคและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในร่างกายเราได้มากขึ้น

ช่วงวัยรุ่น (อายุ 13 – 25 ปี)

เป็นช่วงวัยที่กำลังสดใสและสุขภาพแข็งแรง จึงอาจทำให้หลาย ๆ คนมองข้ามหรือละเลยการตรวจร่างกาย แต่จริง ๆ แล้ว โรคร้ายแรงต่าง ๆ สามารถก่อตัวขึ้นได้ในช่วงวัยนี้ ก่อนที่จะส่งผลในช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การตรวจร่างกายในช่วงวัยนี้คือการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนต่อและทำงานในสาขาที่เหมาะสมกับสุขภาพ เช่น
 การตรวจร่างกายทุกระบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 ความดันโลหิต ชีพจร
 การตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 การตรวจวัดสายตา เพื่อค้นหาภาวะพร่องการจำแนกสี ความผิดปกติในการมองเห็นต่าง ๆ
 การตรวจวัดสมรรถภาพปอด
 การตรวจวัดการได้ยิน
 การตรวจปัสสาวะ
 ตรวจการทำงานของตับ ไต
 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

วัยทำงาน

ช่วงวัยทำงาน (อายุ 26 – 40 ปี)
ช่วงนี้เป็นช่วงวัยที่ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ขาดการออกกำลังกาย และละเลยการดูแลสุขภาพ แต่ความจริงแล้ว วัยทำงานถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญเพราะต้องทำงานหารายได้เป็นเสาหลักของครอบครัว และเริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่าง ๆ การตรวจสุขภาพในช่วงนี้จึงให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง และโรคร้ายที่อาจส่งผลกระทบกับการทำงาน
 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร
 ตรวจนน้ำตาลในเลือด และน้ำตาลสะสมเพื่อคัดกรองเบาหวาน
 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่าง ๆ
 เพศชาย แนะนำตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเติม
 เพศหญิง แนะนำตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ เพิ่มเติม
 
ตรวจการทำงานของอวัยวะสำคัญ เช่น ตับ ไต หัวใจ
 ตรวจคัดกรองความเครียดจากการทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burn out) ภาวะซึมเศร้า

ช่วงวัยกลางคน (อายุ 41 60 ปี)
ในช่วงวัยนี้มักจะเป็นช่วงวัยที่โรคต่าง ๆ แสดงออกอย่างชัดเจน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงวัยนี้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ไม่เจ็บป่วยรุนแรงในอนาคต ดังนั้นในวัยนี้จึงควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและละเอียดยิ่งขึ้น ดังนี้
 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร
 ตรวจน้ำตาลในเลือด และน้ำตาลสะสมเพื่อคัดกรองเบาหวาน
 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก และอัลตราซาวน์ช่องท้อง
 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่าง ๆ โดยเฉพาะ การส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
 ตรวจการทำงานของอวัยวะสำคัญ เช่น ตับ ไต หัวใจ
 
คัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ในระยะเริ่มต้น

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
เป็นช่วงวัยที่อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเริ่มถดถอยลงและเสื่อมลงตามกาลเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อดูการทำงานของอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่ เช่น
 ตรวจติดตาม เฝ้าระวังโรคเรื้อรังเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิตสูง
 ตรวจสายตา ตรวจเลนส์ตา ตรวจจอประสาทตา
 ตรวจการทำงานของอวัยวะสำคัญ เช่น ตับ ไต หัวใจ
 ตรวจความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน
 ตรวจการทำงานของสมอง เพื่อคัดกรองโรคสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์
 ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก และอัลตราซาวน์ช่องท้อง
 ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล
 ตรวจหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่าง ๆ

และที่สำคัญในช่วงวัยนี้แนะนำควรหมั่นพบแพทย์เป็นประจำเพื่อติดตามผลตรวจสุขภาพ การดูแลใส่ใจในสุขภาพ หมั่นตรวจร่างกายของเรา จะทำให้เราสามารถใช้ร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่ไปอีกยาวนาน ดังนั้นการหมั่นตรวจสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมให้ตรงจุด และเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง หรือคนที่คุณรัก

นพ.ศุภสิน วงศ์บุญตัน
📚บทความสุขภาพ📚
📖ภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคเบาหวาน
📖ผู้สูงอายุ ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ
📖รู้ทัน ป้องกันโรคข้อเสื่อม และโรคกระดูกพรุน
📖 โรคกระดูกพรุน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset