คัดกรองความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
08-มี.ค.-2566

ดูแลป้องกัน คัดกรองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์

การฝากครรภ์มีความสำคัญมากสำหรับว่าที่คุณแม่และทารกในครรภ์ โดยคุณแม่จะได้รับคำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลทารกในครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถเห็นถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่

จุดเริ่มต้นของการฝากครรภ์
เมื่อคุณแม่ทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว หลังจากนั้นควรเข้ารับการตรวจยืนยันการตั้งครรภ์และฝากครรภ์ได้เลย โดยแนะนำว่าควรฝากครรภ์ครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงไตรมาสแรก คือ ช่วงก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ซึ่งแพทย์จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่และทารกให้ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการตรวจคัดกรองด้านอื่น ๆ


การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร

🔹 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด เนื่องจากแพทย์จะให้คำแนะนำและตอบคำถาม ข้อสงสัย ข้อควรปฏิบัติในระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกิน การออกกำลังกาย การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
🔹 เพื่อตรวจติดตามดูว่าการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปกติดีหรือไม่ ซึ่งแพทย์จะช่วยวินิจฉัยโรคบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยได้ เช่น
ครรภ์เป็นพิษ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
โรคโลหิตจาง
โรคซิฟิลิส
รกเกาะต่ำ
ทารกโตช้าในครรภ์
น้ำคร่ำน้อย
 ซึ่งถ้าหากพบความผิดปกติจะได้ป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงที
🔹 เพื่อป้องกันหรือลดอาการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นปกติและคลอดลูกน้อยได้ตามปกติมากที่สุด ถ้ามีโรคแทรกซ้อนแพทย์ก็จะช่วยให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด ติดเชื้อน้อยที่สุด หรือเสียเลือดน้อยที่สุด เป็นต้น
🔹 เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ เพราะการฝากครรภ์นั้นสามารถช่วยลดอัตราการแท้งบุตร การคลอดลูกก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตในท้อง หรือการคลอดลูกแล้วเสียชีวิตได้มาก และยังช่วยป้องกันการอักเสบติดเชื้อในตัวลูกน้อยได้อีกด้วย
🔹 เพื่อดูแลทารกในครรภ์ ทำให้ลูกน้อยในครรภ์ค่อย ๆ เติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

        การฝากครรภ์เป็นการติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์ว่ามีการเจริญเติบโตตามปกติหรือไม่ ซึ่งหากคุณแม่เข้ารับการฝากครรภ์และเข้าพบแพทย์ตามที่นัดหมายไว้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม และที่สำคัญคุณแม่ยังได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสำหรับการดูแลตนเองและทารกในครรภ์อย่างถูกวิธี


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420 , 5421

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID :@paolokaset