นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

วุฒิบัตร

สูตินรีแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12:00 - 17:00
อังคาร 12:00 - 17:00
พุธ 12:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00