โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
08-ม.ค.-2567
โรคหลอดเลือดสมอง Stroke
                 
         โรคหลอดเลือดสมอง เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน และน่าจะยังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพเรื้อรังอย่างอัมพฤกษ์ อัมพาต และการเสียชีวิต โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือด มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกาะที่บริเวณผนังหลอดเลือดจนนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดตีบ และมีอาการหลอดเลือดสมองตามมา โดยส่วนใหญ่กว่า 80% จะเป็นชนิดหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน (Cerebral Infarction) และอีกประมาณ 20% จะเป็นชนิดหลอดเลือดสมองแตก (Cerebral Hemorrhage)

โรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อในเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

1.อายุ : ปกติแล้วหลอดเลือดก็จะเสื่อมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้นจากคราบหินปูนและไขมันที่มาเกาะ ทำให้ช่องทางที่เลือดไหลผ่านแคบลง

2.เบาหวาน : เป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดแข็งทั่วร่างกาย และเมื่อเส้นเลือดในสมองแข็ง ก็จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสูงกว่าคนปกติ 2-3 เท่า

3.ไขมันในเลือดสูง : ทำให้เกิดภาวะไขมันเกาะสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด เป็นอุปสรรคกีดขวางการลำเลี้ยงเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย

4.โรคหัวใจ : โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือด และถ้าลิ่มเลือดไหลมาอุดตันที่หลอดเลือดสมอง ก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้

5.บุหรี่ : ในบุหรี่มีสารนิโคตินและคาร์บอน ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายได้รับลดลง และยังเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการแข็งตัว


อาการของโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

        เมื่อสมองมีการขาดเลือดจึงทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ส่วนอาการที่แสดงออกมานั้น จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง และตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือดและถูกทำลาย เช่น
1.ชาหรืออ่อนแรงที่บริเวณใบหน้า
2.ชาบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย
3.พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก
4.ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด
5.ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก
6.เดินเซ ทรงตัวลำบาก
         

หลอดเลือดสมองตีบ


        อย่างไรก็ตาม  หากมีอาการที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้น จำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจ วินิจฉัย และรักษาอย่างเร่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มมีอาการปรากฏ ซึ่งหากยังอยู่ในช่วงเวลานี้ ผู้ป่วยมักยังคงอยู่ในภาวะปลอดภัย เพราะแพทย์สามารถทำการรักษาด้วยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อช่วยชีวิตไว้ได้ หากผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลหรือได้รับการรักษาช้า อาการจะลุกลามรุนแรงจนผู้ป่วยเกิดภาวะสมองขาดเลือดนาน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอัมพฤกษ์

🔹บทความสุขภาพ 🔹
➮ ผู้สูงอายุ ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ
➮ โรคเบาหวาน (DIABETES MELLITUS)
➮ โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ
➮ โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร.02-1500-900
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset