คัดกรอง 'มะเร็งตับ' รู้ทันได้ ก่อนโรคลุกลาม!

มะเร็งตับอาจเริ่มเกิดที่ตับโดยตรง หรือลุกลามมาจากมะเร็งในอวัยวะอื่นมายังตับ ซึ่งการเกิดที่ตับโดยตรง มักเกิดจากปัจจัยเสี่

เช็กความเสี่ยง โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทย

ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตัวร้ายต้นเหตุของมะเร็งตับ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงโรคตับหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง...อาจนำไปสู่ 'มะเร็งตับ'

ผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่กว่า 90% มักมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน เพื่อเป็นการป้องกันควา

ผอมเร็ว หรือเป็นมะเร็งตับ

อาการระยะแรกของมะเร็งตับที่ไม่แสดงออกชัดเจน

มะเร็งตับ อีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยในผู้ชาย

มะเร็งตับเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่คร่าชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งในผู้ชาย

ไวรัสตับอักเสบบี หนึ่งในสาเหตุโรคตับแข็งและมะเร็งตับ

เมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเป็นโรคตับแข็งแล้ว จะนำไปสู่การเป็นโรคตับอื่นๆ ได้อีก โดยเฉพาะมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่

TACE ความหวังการรักษามะเร็งตับ

TACE หรือการรักษามะเร็งตับ ด้วยเคมีบำบัดเฉพาะจุดเข้ามาเป็นเทคโนโลยีทางเลือก

มะเร็งตับ

“ตับ” เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มะเร็งร้ายสามารถรุกล้ำก่อตัวขึ้นมาเกิดเป็นโรคที่สามารถคร่าชีวิตได้ ไม่ว่าใครก็ตามเพียงแค่ทราบ

รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงมะเร็งตับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ สามารถใช้การตรวจเลือดเพื่อหาระดับของสารแอลฟาฟีโตโปรตีน (AFP) ซึ่งเป็นสารที่มะเร็งตับชนิดเซลล์ตับ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

“ มะเร็งตับ “ ภัยร้ายใกล้ตัว ที่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุด โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง

Fresh Deal คัดกรองมะเร็งตับ

สามารถจอง – จ่ายได้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564

มะเร็งตับอ่อน เรื่องที่หลายคนละเลย...ผ่าตัดได้ถ้าพบระยะเริ่มต้น

ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับอ่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะพบในอายุระหว่าง 40-65 ปี หรือแม้แต่ในวัยหนุ่มสาวก็สามาร

การผ่าตัดโรคมะเร็งตับ

ทุกวันนี้คนไทยเข้าข่ายติดอันดับเป็นมะเร็งตับเป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะ โดยเฉพาะชาวอีสานบ้านเรา ซึ่งสาเหตุก็มาจากการรับประทา

ปรับเปลี่ยนชีวิตง่ายๆ ห่างไกล “มะเร็งตับ”

มะเร็งตับ นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของโลก สำหรับประเทศไทยมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับแรกในเพศชาย

พ่อแม่เป็นมะเร็งตับ…ลูกอย่างเราจะเสี่ยงด้วยหรือเปล่า

สำหรับใครที่กำลังกังวลว่ามีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งตับ และตนเองอาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับกับเขาด้วยหรือเปล่า

พ่อแม่เป็นมะเร็งตับ…ลูกอย่างเราจะเสี่ยงด้วยหรือเปล่า

สำหรับใครที่กำลังกังวลว่ามีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งตับ และตนเองอาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับกับเขาด้วยหรือเปล่า

พ่อแม่เป็นมะเร็งตับ…ลูกอย่างเราจะเสี่ยงด้วยหรือเปล่า

สำหรับใครที่กำลังกังวลว่ามีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งตับ และตนเองอาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับกับเขาด้วยหรือเปล่า