โรงพยาบาลเปาโล

  • 670/1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-271-7000 Fax : 0-2271-4454
  • E-mail : [email protected]