-
แพทย์หญิงอภิญญา โพธิพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ไพรัช บุญทรัพย์ทิพย์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงลลิต์ภัทร ชัยกล้าหาญ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

อายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์