-
แพทย์หญิงอภิญญา โพธิพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ไพรัช บุญทรัพย์ทิพย์
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงลลิต์ภัทร ชัยกล้าหาญ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

อายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงลลิตภัทร ชัยกล้าหาญ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นัดหมายแพทย์