นายแพทย์ไพรัช บุญทรัพย์ทิพย์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรผิวหนัง

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมผิวหนัง
วัน เวลา
พุธ 09:00 - 12:00