แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

วุฒิบัตร

สาขาอาชีวเวชศาสตร์
วัน เวลา
เสาร์ 15:00 - 19:00
อาทิตย์ 08:30 - 19:00