สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
20-ก.ย.-2564

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

         
          โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดขึ้น และอยู่กับผู้คนมานาน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ไข้หวัดใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ในทุกช่วงอายุ เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในกลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีนอกจากจะช่วยลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความสับสนในการตรวจ และยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และการนอนพักรักษาตัวได้
          โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ทั้ง 2 โรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงมีอาการที่รุนแรง

อาการโรคไข้หวัดใหญ่

• มีไข้สูง 38 - 40 องศา ติดต่อกันหลายวัน
• หนาวสั่น และปวดศีรษะ
• ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
• ไอแห้ง ๆ เจ็บคอ จาม
• มีน้ำมูก

โรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรงจากการไอ จาม น้ำมูก ต่อมาเชื้ออาจลุกลามเข้าสู่ปอด จะมีอาการไอถี่ หอบเหนื่อย บางรายอาจมีอาการุนแรงและเสียชีวิตได้ ปัจจุบันมีอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว และการติดเชื้อที่สูงมาก


อาการของโรคโควิด-19

• มีไข้สูงมากกว่า 37.5
• ไอแห้ง
• อ่อนเพลีย
• เหนื่อยล้ามาก
• เจ็บคอ
• หายใจได้ลำบาก


“ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่” เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดอาการรุงแรงและการเสียชีวิต

          องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการแนะนำให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ โดยปัจจุบันที่นิยมฉีดคือ 4 สายพันธุ์ สาย A และ สาย B (A/H1N1, A/H3N2, B/Victoria, B/Yamagata)• ลดความสับสนในการคัดกรองแยกโรคจากการที่ไข้หวัด
เนื่องจากอาการของทั้ง 2 โรคมีความใกล้เคียงกัน ทำให้มีความลำบากในการคัดกรองแยกโรค ส่งผลต่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
• ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น จากการติดเชื้อทั้ง 2 โรค
มีการศึกษาในประเทศอังกฤษ พบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และ ไข้หวัดใหญ่ร่วมกัน มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคร่วมกันถึง 5.92 เท่า
• ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19
พบว่า หากได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจ และลดระยะเวลาการเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้


การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 ร่วมกัน
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 แผนกอายุรกรรม ต่อ 4104-4106
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดี ๆ ได้ที่
Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn