โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
19-พ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
Shock Wave
โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ 

          อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้ ยิ่งอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ หรือไม่เว้นคนวัยหนุ่ม-สาว ด้วยปัจจัยความเครียด การบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก็สามารถทำให้เกิดอาการหย่อยสมรรถภาพทางเพศได้


รายการตรวจจำนวน/ครั้งราคา
โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ Shock Wave 11,900 บาท
34,900 บาท
57,900 บาท


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. วันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563
2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและค่านักกายภาพเรียบร้อยแล้ว
3. การเข้ารับโปรแกรมกระตุ้มสมรรถภาพทางเพศแบบ SHock Wave นั้นขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

*** กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน