โปรแกรมเช็คสุขภาพ “ตรวจก่อนแต่งงาน”
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
07-ก.พ.-2565 ถึง 30-มิ.ย.-2566

โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน
และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร


          เริ่มต้นดูแลคนที่คุณรักด้วยการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเปาโล รังสิต ด้วยโปรแกรมตรวขสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่จะตรวจคัดกรองเลือด และภาวะต่างๆ ที่อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคร้ายได้ เช่น การตรวจหาความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด, หัดเยอรมัน ,ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย เป็นต้น ตลอดไปจนถึงการให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อครอบครัวที่คุณรักสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
ระยะเวลาจำหน่าย วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 
ใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565  

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 
  • 2. จำหน่ายตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565  
  • 3. ลูกค้า 1 คู่สามารถกี่แพคเกจก็ได้ 
  • 4. สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
  • 5. เงื่อนเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 
  • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉันเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน