โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
23-พ.ย.-2564 ถึง 30-มิ.ย.-2566
โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566  

โปรแกรมนี้เหมาะกับ เด็กอายุ 9 เดือน - 12 ปี
  •   เด็กทั่วไป ที่ผู้ปกครองต้องการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและพัฒนาการขั้นถัดไป ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ภาษา สังคมและการช่วยเหลือตนเอง รวมถึงความคิดความเข้าใจ
  •  เด็กที่พูดช้า ซน อยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ มีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม ขาดความมั่นใจในตัวเอง มีปัญหาการรับรู้และเข้าใจภาษา การเคลื่อนไหวงุ่มง่าม มีปัญหาการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ปัญหาการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เป็นต้น


รายการตรวจจำนวนครั้งราคา
1โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก1 ครั้ง ( 1ชั่วโมง)590
2โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก3 ครั้ง (1ชั่วโมง/ครั้ง)1,590
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและค่านักวิชาชีพแล้ว 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน