Healthy Children Check up
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
15-ม.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
       Healthy Children Check Up วัคซีนตามช่วงวัย ที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันลูกน้อยของคุณจากโรคต่าง ๆ ได้ 
       
วัคซีนสำหรับลูกน้อย 2 เดือน ถึง 1 ปี ราคา 6,500 บาท 
No.รายการตรวจ
12 เดือนวัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป)
24 เดือนวัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป)  
36 เดือน
วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป ไวรัสตับอักเสบบี)
49 เดือน
วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE 1 
512 เดือน วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1


วัคซีน สำหรับลูกน้อย 1 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง ราคา 4,900 บาท 
No.รายการตรวจ
11 ปี 1 เดือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ 1
21 ปี 6 เดือนวัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป)  
31 ปี 7 เดือน
วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ 2  
42 ปี วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE 2
52 ปี 6 เดือน วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1
 
วัคซีนสำหรับลูกน้อย 2 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง ราคา 10,900 บาท 
No.รายการตรวจ
1 2 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป) 
2 4 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป)  
36 เดือน
วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป ไวรัสตับอักเสบบี)
49 เดือน วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE 1 
510 เดือน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 
611 เดือน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 
712 เดือน วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 
81 ปี 6 เดือน วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป) 
92 ปีวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE 2  
102 ปี 6 เดือน วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1  

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.  โปรแกรมวัคซีนนี้พรวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์
2.  สามารถเข้ารับบริการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนสำหรับลูกน้อย 2 เดือน ถึง 1 ปี - +
โปรแกรมวัคซีนสำหรับลูกน้อย 2 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง - +
โปรแกรมวัคซีนสำหรับลูกน้อย 1 ปี ถึง 2 ปีครึ่ง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต