โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value for Life
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
28-มี.ค.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value for Life 2020 ที่แบ่งเป็น 3 แพ็กเกจใหญ่ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 2 ชั้น

สิทธิประโยชน์ชั้นที่ 1

สิทธิประโยชน์ชั้นที่ 2

สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกที่หมดอายุแล้ว บัตรใดก็ได้ ทั้ง Happy Family, Cool Kid Gang, Silver, Gold หรือ Platinum นำมาแสดงก่อนซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Value for Life จะได้สิทธิ์อัพเกรดเป็นบัตรสมาชิกที่สูงขึ้นจากโปรแกรมที่ซื้อ

ตัวอย่างเช่น ผู้รับบริการแสดงบัตร Happy Family มาซื้อโปรแกรม Value for Life แพ็กเกจ Silver จะได้สิทธิ์อัพเกรดบัตรสมาชิกเป็น Gold ทันที โดยรายการตรวจสุขภาพยังเป็นแพ็กเกจ Silver

เงื่อนไขรับบริการ

1. บัตรสมาชิกนี้ใช้ได้ทั้งครอบครัว ไม่จำเป็นต้องนามสกุลเดียวกัน ผู้ซื้อกำหนดชื่อผู้รับมอบสิทธิ์อีก 5 ท่าน (รวมผู้ถือบัตรเป็น 6 ท่าน)

2. บัตรสมาชิกมีอายุใช้งานได้ 1 ปี นับจากเดือนที่ซื้อ (ระยะเวลาหมดเขตสูงสุด 31 ธ.ค. 63)

3. สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที ณ วันที่รับบัตร

4. สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล รังสิต เท่านั้น

5. สามารถซื้อได้ วันนี้ – 31 ธ.ค.63

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต