โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง After Shock ดีลแรงจนตกใจ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
30-พ.ค.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง
After Shock ดีลแรงจนตกใจ


         

รายการตรวจCHECK UP
LGBTQ+
CHECK UP
LGBTQ+ Plus
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
//
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
//
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight
//
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
//
5ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
//
6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

/
7ตรวจค่าเฉลี่ยของน้ำตาลสะสม
HbA1c

/
8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

/
9ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Triglyceride

/
10ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL-Cholesterol

/
11ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL-Cholesterol
/
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)

/
13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)

/
14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N.

/
15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

/
16ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
//
17ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
//
18ตรวจการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส
VDRL (Syphilis/RPR) ,Serum
//
19ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
Hepatitis A Antibody Total
//
20ตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
Hepatitis A Antibody IgM
//
21ตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
Hepatitis C Antibody
//
22ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
HIV Antibody
//
23ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ
Urine Examination
//
24ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

/
25เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
//
26บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
100100
27ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก
Hospital Service Charge - OPD
//
28ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report
//2,500.-4,200.-


โปรแกรมตรวจเฉพาะทางราคาพิเศษ สำหรับเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น
พิเศษ เมื่อซื้อวัคซีนรายการไหนก็ได้ รับ Gift Voucher Central มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด)1โปรแกรมฟอกสีฟันแบบ ZOOM
กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 02-577-8111 ติดต่อแผนกทันตกรรม
5,900.-
2โปรแกรมทันตกรรม ขูด , อุด หรือ ถอน รับฟรี บริการ Airflow
กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 02-577-8111 ติดต่อแผนกทันตกรรม
999.-
3โปรแกรมกระชับช่องคลอด + ขาวใส
กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ 02-577-8111 ติดต่อแผนกสุขภาพสตรี 
1,500.-
4วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 4 สายพันธุ์
รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
3 เข็ม8,990.-
5วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ 
รวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์
2 เข็ม13,500.-
5วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์
รวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์
3 เข็ม19,900.-
6วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
รวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์
3 เข็ม7,990.-
7วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
รวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์
4 เข็ม10,990.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. ระยะเวลาการขาย 1 - 30 มิถุนายน 2567
 2. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567
 3. โปรแกรมทันตกรรม กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อที่ 02-577-8111 ต่อแผนกทันตกรรม
 4. โปรแกรมกระชับช่องคลอด กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่ 02-577-8111 ต่อแผนกสุขภาพสตรี
 5. โปรแกรมกระชับช่องคลอด ต้องมีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปกติ ภายใน 1 ปี ก่อนเข้ารับบริการ
 6. ผู้รับบริการ โปรแกรมกระชับช่องคลอด ควรงดรับบริการในช่วงที่มีประจำเดือน
 7. ผู้รับบริการ โปรแกรมกระชับช่องคลอด สามารถทำได้หลังคลอด 6 เดือน
 8. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
 9. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
 10. โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง After Shock ดีลแรงจนตกใจ เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LGBTQ+ ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LGBTQ+ Plus ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมฟอกสีฟันแบบ Zoom กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่ 02-577-8111 ต่อแผนกทันตกรรม ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมทันตกรรม (ขูด , อุด หรือ ถอน) รับฟรีบริการ AirFlow กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ที่ 02-577-8111 ต่อแผนกทันตกรรม ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมกระชับช่องคลอด+ขาวใส กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการที่ 02-577-8111 ต่อแผนกสุขภาพสตรี ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ 2เข็ม ราคารวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์ , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ 3เข็ม ราคารวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์, ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส IPD 13 สายพันธุ์ 3 เข็ม ราคารวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์ , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส IPD 13 สายพันธุ์ 4 เข็ม ราคารวมค่าบริการ แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์ , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต