โปรแกรมตรวจสุขภาพ เมืองไทย SMILE CLUB 2566
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
18-พ.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
เมืองไทย SMILE CLUB 2566          สุขภาพเป็นเรื่องต้องดูแล เอาใจใส่ให้แข็งแรงอยู่เสมอ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ร่วมกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขอมอบโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยการแลกแต้มหรือบัตรกำนัลแทนเงินสด            


รายการตรวจSmile Healthy PlusExclusive Healthy Check up
Healthy Check up
Healthy Plus
Lady Plus
Gentleman PlusFemale
Male
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด
CBC

3ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Glucose


4ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


5ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


6ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

7ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL

8ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกายTotal protein

9ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT


10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT


11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALK & Phosphatase


12ตรวจการทำงานของตับ
Albumin


13ตรวจการทำงานของตับ
Bilirubin (Total, Direct)


14ตรวจการทำงานของตับ
GGT (Gamma GT)


15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


16ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


17ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


18ตรวจปัสสาวะUrine Examination


19เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
Chest X-ray


20ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


21ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
U/S Whole Abdomen


22ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
FT4 (Free T4)


23ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 
TSH (Thyroid Stimulating Hormone)


24ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับAFP


25ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA


26ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
CA 19-9


27ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งปากมดลูก
Thin Prep PAP Test


28ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
Digital Mammogram

29ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA

30ตรวจฮอร์โมนเพศชายTestosterone

31บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
รายการตรวจสุขภาพเสริมราคา
Extra 1ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
(EST ) 

Extra 2 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง
(Ultrasound Whole Abdomen)

Extra 3 ตรวจฟัน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์
(Smile Adult Dental <= 12 ปี) 
  

Extra 4 
ตรวจฟัน ขัดฟันและขูดหินปูน

(Smile Adult Dental > 12 ปี)

Extra 5 
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram) 

Extra 6ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
(Thin Prep PAP Test/Pap Smear)


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1.  ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด และหลังจากยืนยันแลกคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus ตามรายการที่ลูกค้าแลกคะแนน
  2.  ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ จะได้รับกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus และผู้ที่มีสิทธิในการตรวจจะต้องมีชื่อ-นามสกุล ระบุบนบัตรตรงกับบัตรกำนัลฯ
  3.  นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-577-8111
  4.  ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน