โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทาง LGBTQ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
28-พ.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LGBTQ+

          เพราะเรื่องสุขภาพเรื่องของทุกคน ไม่เกี่ยงของเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ที่ทุกคนเป็น การมีความสุขดี คือ จุดเริ่มต้นของความสุขและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทุกวัน เราควรเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย ด้วยการคัดกรองสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต เล็งเห็นความสำคัญของความเท่าเทียม ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ LGBTQ+ ที่เราได้เลือกรายการตรวจตามต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศไหน ก็คู่ควรกับสุขภาพที่ดี 


รายการตรวจCHECK UP
LGBTQ+
CHECK UP
LGBTQ+ Plus
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
//
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
//
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight
//
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
//
5ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
//
6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

/
7ตรวจค่าเฉลี่ยของน้ำตาลสะสม
HbA1c

/
8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

/
9ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Triglyceride

/
10ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL-Cholesterol

/
11ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL-Cholesterol
/
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)

/
13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)

/
14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N.

/
15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

/
16ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
//
17ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
//
18ตรวจการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส
VDRL (Syphilis/RPR) ,Serum
//
19ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
Hepatitis A Antibody Total
//
20ตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
Hepatitis A Antibody IgM
//
21ตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
Hepatitis C Antibody
//
22ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
HIV Antibody
//
23ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ
Urine Examination
//
24ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

/
25เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
//
26บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
100100
27ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก
Hospital Service Charge - OPD
//
28ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report
//2,500.-4,200.-


ป้องกันย่อมดีกว่ารักษา กับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ   
พิเศษ เมื่อซื้อวัคซีนรายการไหนก็ได้ รับ Gift Voucher Central มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด)1วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์2 เข็ม13,500.-
2วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์3 เข็ม19,900.-
3วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์3 เข็ม11,500.-
4วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์4 เข็ม15,500.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. ระยะเวลาการขาย 29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567
  3. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567
  4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  5. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  6. โปรแกรมตรวจสุขภาพLGBTQ+ เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน