โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-พ.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ


รายการตรวจ

ราคา
1อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนUltrasound Upper Abdomen 790.-
2อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen  790.- 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ผู้เข้ารับบริการแสดงเลขกรมธรรม์ ผ่าน Mobile App หรือบัตรประกันก่อนเข้ารับบริการ

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566
6. ระยะเวลาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โทร. 02-818-9000 ต่อ 203
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLD Paolo Club

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ( Ultrasound Upper Abdomen ) - +
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ( Ultrasound Lower Abdomen ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง