โปรแกรมตรวจสุขภาพ SENIOR CHECK UP
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
01-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
HEALTHY ACTIVE AGING
ใช้ชีวิตที่ชอบ ในวัยที่ใช่
SENIOR CHECK UP


เพราะสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเป็นอะไรก็ตาม หากร่างกายพร้อม จิตใจพร้อม ก็เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
 การตรวจสุขภาพ คือเกราะป้องกันชั้นดีจากภัยเงียบที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว รวมถึงโรคที่ลุกลามเป็นวงกว้างกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไปแล้ว โปรแกรมตรวจสุขภาพ มีรายการตรวจที่ครอบคลุม เพื่อการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)


รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์


5 รายการ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
✔ 
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
✔ 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height
✔ 
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
✔ 
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็น 
VA


11 รายการ
6ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC

7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

9ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

10ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL

11ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride

12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)

13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)

14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N

15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

16ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination

             
           รายการตรวจเอกซเรย์

2 รายการ

เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


          รายการเครื่องมือเฉพาะทาง

1 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen

                               สิทธิพิเศษ

บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
150.-

บัตรสมาชิกส่วนลด
Member Card

ราคา   
5,900 .-


โปรแกรมตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพของคุณ
***ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อนก็สามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมได้

           
          รายการตรวจเฉพาะทาง

ราคา
 1 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram with Ultrasound
2,990.-
2ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST2,990.-
3ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO
2,990.-
4ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen
2,990.-
5ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อ HPV DNAThin Prep + HPV DNA3,290.-

 

  

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.    ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.    กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3.    โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4.    โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5.    กรณี รายการเลือกรับเพิ่มSET สุขภาพ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเข้ารับบริการวันเดียวกันเท่านั้น
6.    สำหรับคนไทยเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์กรณีเลือกเพิ่มเติมได้
7.    กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567
8.    โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงเลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ SENIOR CHECK UP - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Echo) - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด - +
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound) - +
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อ HPV DNA - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง