PAOLO@HOME อยู่ไหน...ก็รักษาได้
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
17-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563


Paolo @home
 
พร้อมให้การดูแลสุขภาพ ด้วยเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลกับผู้ป่วย  พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล ตลอดจนผู้ที่ต้องติดตามการรักษา และผู้ที่ต้องการรับปรึกษาแพทย์ ให้เข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ผ่าน 4 บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเปาโล เกษตร ดังนี้

 

ที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ ผ่านบริการ Tele Care

และบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยถึงบ้าน ด้วยการนำนวัตกรรม TytoCare

 

ผู้ที่มีข้อสงสัยในบริการ ปัญหาสุขภาพ สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ผ่านบริการ Tele Care ได้ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. เราพร้อมให้บริการคำแนะนำ ตอบทุกคำถามที่มีสอบถามเข้ามาเพื่อให้คุณได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพในเบื้องต้นก่อนการมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.

 

และอีกขั้นของการให้บริการดูแลสุขภาพ Telemedicine บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยถึงบ้าน ด้วยการนำนวัตกรรม TytoCare สามารถช่วยตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น ในรูปแบบที่พกพาง่าย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟาเรด ตรวจปอดและหัวใจด้วยระบบการฟังเสียงและส่งข้อมูลเสียง รวมไปถึงหู ช่องคอและผิวหนัง ด้วยระบบรูปภาพและวิดีโอเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลา เสมือนมารับบริการจริงที่โรงพยาบาล
 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ Tele Care
1. ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนการเข้ารับบริการ
2. บริการนี้เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
3. การเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยพยาบาล ผ่าน Tele Care ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. การเข้ารับบริการปรึกษาปัญหา โดยแพทย์ผ่าน Tele Care เสียค่าใช้จ่าย 500 บาท
5. กรณีที่แพทย์มีความเห็นในการสั่งรายการค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามผลการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง ซึ่งพิจารณาตามรายบุคคล
6. ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
7. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ Telemedicine

1. ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนการเข้ารับบริการ

2. กรณีที่แพทย์มีความเห็นในการสั่งรายการค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามผลการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษา คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง ซึ่งพิจารณาตามรายบุคคล

3. ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์

4. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนดบริการเจาะเลือดที่บ้าน Blood Collection

ให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจหาความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต และให้บริการสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังจำเป็นต้องเข้ารับรักษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการเป็นประจำ เพื่อติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง


 เงื่อนไขการเข้ารับบริการเจาะเลือดที่บ้าน Blood Collection

1.ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนการเข้ารับบริการ
2.โปรแกรมตรวจสุขภาพ และโปรแกรมวัคซีน รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
3.คิดอัตราค่าบริการเดินทางดังนี้
กรณีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรรอบโรงพยาบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีเกินจาก 10 กิโลเมตร ภายในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการเหมาจ่าย 400 บาท
กรณี ปริมณฑล คิดค่าบริการรถพยาบาล ส่วนลด 50%
4.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้  31 ธันวาคม 2563
5.ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
6.เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนดบริการทำแผล Dressing Paolo @Home
ให้บริการดูแลล้างทำความสะอาดแผลหลังการผ่าตัด รวมทั้งดูแลแผลกดทับเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากความลำบากในการเดินทางที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองทางโรงพยาบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดที่เหมาะสม
 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ ทำแผล Dressing Paolo @Home
1.ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนการเข้ารับบริการ
2.ให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ช่วงเวลา 7.00-15.00 น.
3.คิดอัตราค่าบริการ ดูแลแผลหลังผ่าตัด ดังนี้
- Size M ราคาเหมาจ่าย 900 บาท
- Size  L ราคาเหมาจ่าย 1,200 บาท
4.คิดอัตราค่าบริการ ดูแลแผลกดทับ ดังนี้
-  Size M ราคาเหมาจ่าย 1,100 บาท
-  Size  L ราคาเหมาจ่าย 1,400 บาท
5.คิดอัตราค่าบริการเดินทางดังนี้
กรณีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรรอบโรงพยาบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีเกินจาก 10 กิโลเมตร ภายในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดค่าบริการเหมาจ่าย 400 บาท
กรณี ปริมณฑล คิดค่าบริการรถพยาบาล ส่วนลด 50%
6.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้  31 ธันวาคม 2563  
7.ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
8.เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด
บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ Medicine Drug Delivery

เป็นการให้บริการจัดส่งยาถึงที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องรับประทานยาเป็นประจำ โดยไม่ขาดความต่อเนื่องในการรักษา สะดวก ประหยัดเวลา เหมือนกับการมารับบริการจริงที่โรงพยาบาลภายใต้การดูแลให้คำแนะนำโดยแพทย์ร่วมกับทีมเภสัชกร

 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ Medicine Drug Delivery
1.ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการต้องทำการลงทะเบียนก่อนการเข้ารับบริการ
2.อัตราค่าส่งยาทางไปรษณีย์คิดอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์เหมาจ่าย 200 บาท
3.กรณีที่แพทย์มีความเห็นในการสั่งรายการค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามผลการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษา คิดอัตราส่วนเพิ่มตามจริง ซึ่งพิจารณาตามรายบุคคล
4.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้  31 ธันวาคม 2563  
5.ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
6.เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
   Paolo Smart Service

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900