โปรแกรมสุขภาพ Healthy Choose Variety 2024
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
10-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567

Healthy Choose Variety 2024


การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ได้เป็นเรื่องของคนป่วยแค่เพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุก
 Gen ทุกเพศ ทุกวัย เพราะนอกจากจะเป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้ว ถ้าหากเราตรวจพบโรคใดโรคหนึ่งได้เร็ว จะยิ่งเป็นโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น อีกทั้งจะยังช่วยลดระดับความรุนแรงของโรค และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการรักษาเมื่อโรคลุกลามมากแล้ว

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน 


*โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อหรือเข้ารับบริการ*

Healthy Choose Variety

Healthy Choose Variety Healthy Choose Variety  PLUS+
ชายหญิงชายหญิง

ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ

5 รายการ

5 รายการ

6 รายการ

6 รายการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination

ตรวจร่างกายพบแพทย์เฉพาะทาง

Specialist Consultation
วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI

ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VA

รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

11 รายการ

11 รายการ

11 รายการ

11 รายการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar

ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด

HDL

ตรวจระดับไขมันในเลือด

LDL

ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination

รายการตรวจเอกซเรย์

2 รายการ

2 รายการ

2 รายการ

2 รายการ

ตรวจเอกซเรย์ปอด

Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

รายการเครื่องมือเฉพาะทาง

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

 1 รายการ

1 รายการ

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

Ultrasound Upper Abdomen

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

Ultrasound Lower Abdomen

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Ultrasound Whole Abdomen

SET 1 : เลือกตรวจชุดเจาะลึกเฉพาะทาง

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร

CEA , CA19-9

เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย

AFP , PSA

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง

CA125 , CA153


เลือกตรวจ

เลือกตรวจ

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ

HBs Ag , Anti HBs

เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ

ตรวจคัดกรองไทรอยด์

TSH , FT4 , FT3

เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ

SET 2 : เลือกตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง


เลือก 1 รายการ

เลือก 1 รายการ

ตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ

U/S  Elastography Fatty Liverเลือกตรวจ
เลือกตรวจ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่

Thin Prep & Ultrasound Pelvis
เลือกตรวจ
ตรวจหามะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breastเลือกตรวจ

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

ESTเลือกตรวจ
เลือกตรวจ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

ECHOเลือกตรวจ
เลือกตรวจ

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน

Bone Dent 2 Partเลือกตรวจ
เลือกตรวจ

สิทธิพิเศษในโปรแกรม

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

4 รายการ

คูปองอาหารว่าง

Complimentary Voucher

100.-100.-200.-200.-

บัตรสมาชิก Paolo Member Card

Paolo Member Card

Silver CardSilver Card
Silver Card
Silver Card

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge – OPD

ผลตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report

ราคาเหมาจ่าย (บาท) 

3,900.-

3,900.-

5,900.-

5,900.-โปรแกรมตรวจเพิ่มเฉพาะทาง *จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน*

โปรแกรมรายการตรวจเฉพาะทาง Healthy Choose Variety 2024

ราคา(บาท)

ชุดตรวจคัดกรองเฉพาะทาง

ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร

CEA , CA19-9

1,000.-

ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย

AFP , PSA

1,000.-

ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง

CA125 , CA153

1,000.-

ตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ

HBs Ag , Anti HBs

1,000.-

ตรวจคัดกรองไทรอยด์

TSH , FT4 , FT3

1,000.-

เครื่องมือตรวจเฉพาะทาง

ตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ

U/S  Elastography Fatty Liver

2,000.-

ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่

Thin Prep & Ultrasound Pelvis

2,000.-

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องส่วนบน

Ultrasound Upper Abdomen

2,000.-

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องส่วนล่าง

Ultrasound Lower Abdomen

2,000.-
ตรวจหามะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast 2,000.-

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

EST

2,000.-

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

ECHO

2,000.-

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน

Bone Dent 2 Part

2,000.-

หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรมการตรวจสุขภาพหัวใจ EST & ECHO

💙การตรวจหัวใจแบบ EST : เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป ทั้งที่ไม่มีและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย
*ข้อจำกัดในการตรวจหัวใจแบบ EST : ไม่สามารถเห็นโครงสร้างของหัวใจได้ ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่างๆ และผู้ที่อายุมาก

💙การตรวจหัวใจแบบ Echo : 
เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก และผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
*ข้อจำกัดในการตรวจหัวใจแบบ Echo : ตรวจดูได้เฉพาะโครงสร้างหัวใจ แต่จะไม่เห็นเส้นเลือดหัวใจ และอาจมองเห็นไม่ชัดเจนในผู้ที่อ้วนมาก เพราะไขมันอาจขัดขวางคลื่นความถี่สูง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ EST

1. งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนทำการทดสอบ 2-3 ชั่วโมง มื้อสุดท้ายควรงดอาหารมัน งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2. สามารถรับประทานยาประจำในวันที่มาตรวจได้ตามปกติ **ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่รับประทานเป็นประจำก่อนเข้ารับการตรวจ**

3. กรุณานำยาที่รับประทานเป็นประจำหรือจดรายการยามาด้วย

4.ควรสวมหรือเตรียมชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรณีซื้อโปรแกรมตรวจเพิ่มเฉพาะทางต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น
2. กรณี พบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง 
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567
4. ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
5. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี 
6. กรณี รายการเลือกรับเพิ่ม SET เฉพาะทาง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเข้ารับบริการวันเดียวกันเท่านั้น 
7. สำหรับคนไทยเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์กรณีเลือกเพิ่มเติมได้ 
8. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
8. กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มี EST หรือ ECHO กรุณาโทรนัดหมายคิวก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129

10. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

 เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมสุขภาพ HEALTHY CHOOSE VARIETY สำหรับชาย - +
โปรแกรมสุขภาพ HEALTHY CHOOSE VARIETY สำหรับหญิง - +
โปรแกรมสุขภาพ HEALTHY CHOOSE VARIETY PLUS สำหรับชาย - +
โปรแกรมสุขภาพ HEALTHY CHOOSE VARIETY PLUS สำหรับหญิง - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร - +
ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งชาย - +
ตรวจคัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งหญิง - +
ตรวจคัดกรองหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ - +
ตรวจคัดกรองไทรอยด์ - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องส่วนบน - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องส่วนล่าง - +
ตรวจหามะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO - +
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร