โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
31-มี.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

ปกป้องลูกรัก ด้วยการฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิต้านทาน


โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก 
ในปัจจุบันวัคซีนมีหลากหลายชนิด ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ตามอุบัติการณ์ของโรคต่างๆ  เนื่องจากโรคระบาดต่างๆ ได้มีการพัฒนาการตัวเองอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลาดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด  คือ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกับเด็กๆ  ซึ่งร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน  เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่อาจเกิดกับลูกน้อย

สำหรับวัคซีนในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

วัคซีนพื้นฐาน
 
เป็นวัคซีนที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับตามช่วงอายุที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันโรค
วัคซีนทางเลือก
หรือ วัคซีนเสริม  เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมปกป้องให้ครอบคลุมความเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีอัตราการป่วยสูงในเด็กเล็ก เช่น วัคซีนโรต้า วัคซีนไอพีดี


โปรแกรมวัคซีนทางเลือก

โรคท้องร่วง จากเชื้อไวรัสโรต้า (Rota)

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วง ที่เกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับเด็กเล็กในช่วงก่อนอายุ 5 ปี โดยมีไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญ มีการระบาดตลอดทั้งปีและพบมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัส หยิบจับสิ่งของต่าง ๆ เช่น การดื่มนม น้ำ ขนม หรือแม้ต่อของเล่น ที่มีการปนเปื้อน

โรคปอดบวม หรือโรคไอพีดี (IPD)

เป็นอีกโรคติดเชื้อชนิดรุนแรง สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” ติดต่อกันได้ง่ายคล้ายไข้หวัด สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง ความรุนแรงสูงสุดอาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี มีความเสี่ยงสูงของการติดเชื้อ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายยังคงมีน้อย

มะเร็งปากมดลูก (HPV)

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus) มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธุ์ ทำให้เกิด โรคหูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก  มะเร็งช่องปากและลำคอ ถือเป็นอีกโรคร้ายที่มีความน่ากลัว เพราะระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อไวรัสยาวนานหลายปี โดยที่ไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนก่อนกลายเป็นโรคมะเร็ง สามารถเริ่มฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายตั้งแต่อายุ  9 ปี
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. ช่วงอายุการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกุมารแพทย์
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
3. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ศูนย์สุขภาพเด็ก
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset