วัคซีนที่เด็ก ควรได้รับตามช่วงอายุแรกเกิด – 3 ปี
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
11-ม.ค.-2567

วัคซีนกับการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยของเด็ก

วัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง โดยวัคซีนสำหรับเด็กมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีช่วงเวลาในการฉีดที่แตกต่างกันไป คุณพ่อคุณแม่ควรพาเด็กไปฉีดวัคซีนตามกำหนด เพื่อปกป้องลูกน้อยจากโรคร้าย

วัคซีนกับช่วงอายุที่เด็กควรฉีด

➤ 
ช่วงอายุแรกเกิด
วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนบีซีจี (BCG)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น วัคซีนบีซีจี (BCG) อาจทำให้เป็นฝีชั้นใต้ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองโตเฉพาะที่

2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบ (HEPBV₁)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น วัคซีนไวรัสตับอักเสบ (HEPBV₁) อาจมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

แรกเกิด

ช่วงอายุ 1 เดือน
วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบ (HEPBV)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น วัคซีนไวรัสตับอักเสบ (HEPBV)  อาจมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย


ช่วงอายุ 2 เดือน

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (DTP1-HIB₁)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีไข้ ร้องกวน บางรายอาจมีอาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณที่ฉีด

2. โปลิโอชนิดฉีด (IPV₁)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพาตคล้ายโรคโปลิโอได้ (ส่วนใหญ่พบได้น้อย)

3. วัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วง โรต้า (Rota Virus)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ลูกอาจมีอาการงอแง มีไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน

 วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 2 เดือน
1. วัคซีนไอพีดี (IPD)

ช่วงอายุ 4 เดือน

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
(DTP-HIB)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีไข้ ร้องกวน บางรายอาจมีอาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณที่ฉีด

2. โปลิโอชนิดฉีด
(IPV
)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพาตคล้ายโรคโปลิโอได้
(ส่วนใหญ่พบได้น้อย)

 3. วัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วง โรต้า
(Rota Virus)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ลูกอาจมีอาการงอแง มีไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน


วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 4 เดือน
1. วัคซีนไอพีดี (IPD) *กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดเสริมตอนช่วงอายุ 2 เดือน*


➤ 
ช่วงอายุ 6 เดือน

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ -ตับอักเสบบี
(DTP-HIB-HEPBV)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีไข้ ร้องกวน บางรายอาจมีอาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณที่ฉีด

 2. โปลิโอชนิดฉีด
(IPV
)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพาตคล้ายโรคโปลิโอได้
(ส่วนใหญ่พบได้น้อย)

 3. วัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วง โรต้า
(Rota Virus)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ลูกอาจมีอาการงอแง มีไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน


 วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 6 เดือน

1. วัคซีนไอพีดี (IPD)
*กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดเสริมตอนช่วงอายุ 2 หรือ 4 เดือน*

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตามตัว

3. วัคซีนมือเท้าปาก (HFMD)  

➤ 
ช่วงอายุ 9 เดือน – 12 เดือน

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR₁)  
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ผื่นขึ้นแบบลมพิษ หายใจลำบาก ตามบวม

2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE₁)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เกิดผื่นแบบลมพิษ

ช่วงอายุ 1 ปี ขึ้นไป

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนสุกใส (Chicken pox)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีตุ่มน้ำใสเล็ก ๆ ขึ้นทั่วตัว มักมีอาการคันร่วมด้วย ต่อมาผื่นจะตกสะเก็ดและหลุดออกหมด

2. วัคซีนตับอักเสบ เอ

วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 1 ปี 3 เดือน

1. วัคซีนไอพีดี (IPD) *กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดเสริมตอนช่วงอายุ 2 , 4 หรือ 6 เดือน*


ช่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (DTP₄-HIB₄)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีไข้ ร้องกวน บางรายอาจมีอาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณที่ฉีด

2. โปลิโอชนิดฉีด (IPV₄)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพาตคล้ายโรคโปลิโอได้ (ส่วนใหญ่พบได้น้อย)

3. วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR₂)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ผื่นแบบลมพิษ หายใจลำบาก ตาบวม 

➤ 
ช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน

วัคซีนหลักที่ควรได้รับ
1. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE₂)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เกิดผื่นแบบลมพิษ


➤ 
ช่วงอายุ 3 ปี – 3 ปี 4 เดือน

วัคซีนเสริมที่สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 3 ปี 3 ปี 4 เดือน
1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A₂) *เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน – 1 ปี*
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตามตัว

ช่วงอายุ 4 ปี ขึ้นไป

วัคซีนที่ควรได้รับ : 1.  วัคซีนไข้เลือดออก
                                      2. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ก่อนสัมผัสโรค)


นอกจากวัคซีนเหล่านี้แล้ว เด็กบางกลุ่มอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติม เช่น เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กที่เดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น พ่อแม่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับลูกน้อย

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

1. ช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่อาจทำให้เด็กเสียชีวิตหรือพิการได้
2. ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
3. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค
5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อต้อง Admit หรือนอนโรงพยาบาล


ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน

ก่อนฉีดวัคซีน พ่อแม่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของลูกน้อย เช่น แพ้ยา แพ้อาหาร หรือมีโรคประจำตัวใดๆ เป็นพิเศษ

หลังฉีดวัคซีน เด็กอาจมีอาการข้างเคียง เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ปกครองควรสังเกตอาการเหล่านี้ หากมีอาการรุนแรง ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์


📚บทความสุขภาพ📚
📖โรคไข้เลือดออก
📖โรคไวรัส RSV ในเด็ก 
📖ภูมิคุ้มกัน สำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร
📖รับมืออย่างไร เมื่อลูกเป็นไข้หวัดใหญ่

 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset