เอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษาทางทันตกรรม
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
10-มิ.ย.-2567

เอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

       การเอกซเรย์ฟัน Dental X-ray เป็นอีกหนึ่งกระบวนการตรวจดูสุขภาพฟันและหาความผิดปกติของฟันทุกซี่อย่างละเอียด ผ่านการถ่ายภาพรังสีเพื่อให้แพทย์ได้เห็นภาพโครงสร้างของฟันตั้งแต่ส่วนที่พ้นจากเหงือกและอยู่ใต้เหงือก รวมถึงไว้สำหรับเก็บเป็นข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้เข้ารับบริการ

การเอกซเรย์ฟันช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไร
เมื่อเราไปตรวจสุขภาพช่องปากและฟันครั้งแรก หรือก่อนที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมต่าง ๆ สิ่งแรกที่ทางทันตแพทย์มักทำก็คือการเอกซเรย์ฟัน Dental X-ray ฟัน เพื่อตรวจวิเคราะห์อาการต่าง ๆ  เกี่ยวกับฟัน ช่วยให้การวางแผนรักษาทางทันตกรรมอย่างตรงจุด จึงนับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้

ทำไมต้องเอกซเรย์ฟัน
จุดประสงค์หลักของการถ่ายภาพเอกซเรย์ช่องปากและฟันของคนผู้เข้ารับบริการ ทันตแพทย์จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค และวางแผนรักษาทางทันตกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. การผ่าหรือถอนฟันคุด
2. การเอกซเรย์เพื่อดูรอยฟันผุ
3. การทำรากฟันเทียม
4. การรักษาคลองรากฟัน
5. การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
6. การจัดฟัน

เอกซเรย์ฟัน


การเอกซเรย์ฟันมีกี่ประเภท
การเอกซเรย์ฟันในแต่ละศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกจะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือที่มี หรือการพิจารณาประเภทของการเอกซเรย์ที่ต้องการใช้จากทันตแพทย์ แต่โดยทั่วไปการเอกซเรย์ฟันจะแบ่งออกได้ 5 ประเภท

1. X-ray Panoramic เป็นการเอกซเรย์ที่จะให้ภาพถ่ายเหมือนกับการคลี่แนวฟันในช่องปากที่โค้งเป็นตัว U ให้กลายเป็นภาพแถวฟันแบบแนวนอน ทันตแพทย์จะสามารถเห็นฟันได้ทุกซี่ตั้งแต่ส่วนที่พ้นเหงือก ไปจนถึงกระดูกขากรรไกรทั้งบนและล่าง รากฟัน ความยาวของฟันทั้งหมด วัสดุที่ใช้อุดหรือรักษาฟันในอดีต ส่วนใหญ่หลาย ๆ คนมักคุ้นเคยในฐานะฟิล์มที่ใช้พิจารณาการถอนหรือผ่าฟันคุด

2. X-ray Cephalometric เป็นการเอกซเรย์แบบ 2 มิติที่จะให้ภาพกะโหลกศีรษะด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อให้ทันตแพทย์เห็นลักษณะการสบของฟันบนและล่าง ลักษณะกระดูกขากรรไกรที่เห็นได้จากด้านข้าง ส่วนใหญ่มักใช้เพื่อพิจารณาแผนการจัดฟัน

3. X-ray Bitewing เป็นการเอกซเรย์ที่เห็นภาพฟันตั้งแต่ส่วนที่โผล่พ้นเหงือกไปจนถึงรากเช่นกัน แต่จะอยู่ในระยะใกล้ขึ้น ทำให้สามารถเห็นมิติของโครงสร้างภายในของฟันได้ชัดเจนกว่าเดิม มักใช้เป็นข้อมูลในการรักษาโรคฟันผุ หรือเพื่อตรวจดูวัสดุอุดฟัน วัสดุบูรณะฟัน หรือวัสดุปิดโพรงฟันชิ้นเดิม

4. X-ray Occlusal เป็นการเอกซเรย์ที่จะให้ภาพแถวฟันพร้อมเพดานปากแบบตัว U เหมือนกับการถ่ายภาพฟันจากด้านบนหรือด้านล่าง ไม่ใช่ด้านหน้าเหมือนฟิล์มเอกซเรย์ฟันแบบอื่น มักใช้เพื่อวินิจฉัยและรักษาปัญหาฟันคุด ฟันฝัง หรือตรวจหาความผิดปกติตรงฟันหน้า กระดูกขากรรไกรหน้าของขากรรไกรบน

5. X-ray Periapical เป็นการเอกซเรย์ที่ตัวฟันจนถึงปลายรากฟัน จึงมักใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติที่รากฟันและโครงสร้างของกระดูกโดยรอบทั้งหมด

เอกซเรย์ฟันนานไหม
การเอกซเรย์ฟันจะใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนฟิล์มเอกซเรย์ และแนวทางการเอกซเรย์ที่แพทย์พิจารณาให้ถ่ายด้วย

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการเอกซเรย์ฟัน
การ X-ray ฟัน ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร หรือน้ำดื่มแต่อย่างใด แต่ก่อนที่จะทำการเอกซเรย์ จะต้องถอดโลหะบริเวณใบหน้าและลำคอ เช่น แว่นตา สร้อยคอ ต่างหู หรือกิ๊บติดผมออก รวมถึงถอดโลหะภายในช่องปาก อย่างฟันเทียมถอดได้ เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ หรือเครื่องมือคงสภาพฟันออกด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของเหล่านี้มาบดบังลักษณะของกระดูกฟัน

ดังนั้น การเอกซเรย์ฟัน X-ray มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาทางทันตกรรมเพราะจะช่วยให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพฟันได้ละเอียดมากขึ้น ทำให้การวางแผนรักษา การทำการรักษา ไปจนถึงการตรวจติดตามผลหลังการรักษาอย่างชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ทพญ.วิภารัตน์ เพ็งเดือน📚บทความสุขภาพ📚
📖การฟอกสีฟัน กับ การเคลือบผิวฟัน (วีเนียร์) ต่างกันอย่างไร  
📖ฟันผุ ปล่อยไว้นาน เสี่ยงทะลุถึงโพรงประสาท 
📖ฟันสวยแข็งแรงรอยยิ้มสดใส มั่นใจด้วยการดูแลที่ตรงจุด 
📖สุขภาพฟัน แต่ละช่วงวัย ต้องดูแลอย่างไร 


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 579 1627
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset