โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax)
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
03-พ.ย.-2565
โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax)

         
           โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax) เป็นภาวะที่มีลมรั่วออกจากถุงลมเข้าไปขังอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด ลมจะเข้าไปดันทำให้ปอดแฟบ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หากมีลมรั่วปริมาณมากจะเป็นผลให้ขาดออกซิเจนและเสียชีวิตในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ ซึ่งจะนำไปสู่สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตได้ เช่น การติดเชื้อ การอักเสบ การมีของเหลวคั่งในปอดหรือภาวะน้ำท่วมปอด (ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ ความดันโลหิตสูง ไตเสื่อม หรือไตวาย)

ปอดทะลุ


สาเหตุของโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว
(Pneumothorax)
1.
การเกิดอุบัติเหตุ เช่น ได้รับแรงกระแทกบริเวณหน้าอก การถูกอาวุธของมีคมแทงที่ปอด ภาวะที่แรงกันอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการดำน้ำ หรือการขึ้นในที่สูง
2.
การเจ็บป่วย เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด โรคหอบหืด โรคไอกรน โรคปอดบวม โรคถุงลมโป่งพอง
3.
เกิดขึ้นเอง โดยไม่ทราบสาเหตุ

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax)
1.
พันธุกรรม
2.
การสูบบุหรี่
3.
การใช้เครื่องช่วยหายใจ
4.
ผู้ที่มีรูปร่างผอมสูง

อาการโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax)
1.  
แน่นหน้าอก
2.  
หายใจถี่ หรือหายใจหอบเหนื่อย
3.
เหงื่อออกผิดปกติ
4.
ไอ
5.
อ่อยเพลียง่าย
6.
วิงเวียนศีรษะ
7.
หัวใจเต้นเร็ว
8.
ผิวหนังเขียวคล้ำบางจุด
9.
ความดันโลหิตต่ำ
10.
ภาวะช็อก

การตรวจวินิจฉัยโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax)
1.  
การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด
2.
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
3.
การเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
4.
การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)

การรักษาโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว (Pneumothorax)
1.
การให้ออกซิเจนขนาดสูง
2.
การสอดท่อเพื่อระบายลมออกจากปอด
3.
การเชื่อมเยื่อหุ้มปอดด้วยยา
4.
การผ่าตัด


บทความโดย

นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน
อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


ตารางแพทย์ออกตรวจ