โปรแกรมตรวจสุขภาพ PAOLO CHECK & SHINE
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
30-มิ.ย.-2565 ถึง 30-ก.ย.-2565
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
PAOLO CHECK & SHINE
         
         เพราะการตรวจสุขภาพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะเรื่องของสุขภาพ  ไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วย สิ่งสำคัญ คือ การป้องกันระมัดระวังดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ สังเกตทุกความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด พร้อมวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้รักการดูแลสุขภาพ และต้องการค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหาสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน


เอกสิทธิ์พิเศษภายเฉพาะเดือนสิงหาคม นี้เท่านั้น
1. รับบัตรแทนเงินสดเติมน้ำมัน Privieges มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล
2. สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดอื่นๆ และลงทะเบียนรับสิทธิ์ จำกัด 5 สิทธิ์/ท่าน
3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 65

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ลุ้นรับบัตรแทนเงินสดเติมน้ำมัน
1.สำหรับการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ (กดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อย) ระหว่างวันที่กำหนด
2.สำหรับการซื้อแพ็กเกจในแคมเปญ Check & Shine เท่านั้น
3.ยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลที่ Line Official: @PaoloHospital โดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด
4.สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลตามลำดับการลงทะเบียน และต้องมีเงื่อนไขตรงตามที่โรงพยาบาลกำหนด
5.ในกรณีที่โรงพยาบาลฯ พบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
6.ยกเลิกการชำระสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบ
7.กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมนี้กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมายมีเหตุอื่นใดที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
   หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้


รายการตรวจ18 รายการ
ชาย
18 รายการ
หญิง
24 รายการ
หญิง
33 รายการ
หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination ////
พบแพทย์เฉพาะทางตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ PV.by Gynecologist //
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure , Vital signs ////
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Height ////
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ////
รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการ


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ////
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ////
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ////
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ////
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL //
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL //
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ////
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ////
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ////
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ////
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ////
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ////
รายการตรวจทางปฎิบัติการแบบเจาะลึก


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ///
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA /
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA /
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125 ///
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง FSH //
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol (E2) //
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง Lutenizing Hormone (LH) /
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium /
ตรวจระดับแมกเนเซียมในเลือด Magnesium /
ตรวจวัดระดับค่าวิตามินดี Vitamin D 25-OH- Total /
รายการตรวจเอกซเรย์

เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray ////
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG //
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า(ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : AP,Lateral /
ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (สะโพก+หลัง) Bone Density (Hip & Spine) /
รายการตรวจเจาะลึก


ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep //
ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast /
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen //
อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Ultrasound Pelvis ///
ราคา2,990.-2,990.-4,990.-9,990.-
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเงื่อนไข
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon100.-100.-100.-200.-
บริการบัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี Paolo Member CardSilver CardSilver CardGold CardPlatinum Card
โปรโมชั่นผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับทางโรงพยาบาล
(เงื่อนไขเฉพาะซื้อที่เคาน์เตอร์ รพ เท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกการเงิน)
0%0%0%0%

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกมดลูก โรคทางนรีเวชที่พบบ่อยในสตรี สาเหตุการป่วยและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของสตรี  การเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะหากตรวจเจอความผิดปกติ ช่วยให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้ทันทีโปรแกรมตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง เลือกได้ตามใจ
"ไม่ต้องซื้อแพคหลักก็ตรวจได้"
รายการตรวจ ราคา
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram and Ultrasound Breast 1,990.-
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep and Ultrasound Pelvis 1,990.-
ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่, ตรวจมะเร็งเต้านม และอัลตราซาวด์เต้านม Thin Prep, Ultrasound Pelvis, Digital Mammogram & Ultrasound Breast 3,490.-

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว  
2. กรุณาระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้ โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขาที่เข้าร่วมรายการ (เกษตร , โชคชัย 4 , รังสิต , สมุทรปราการ , พระประแดง)
3. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5. กรณีพบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
6.สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ วันนี้ – 30 กันยายน 2565
7. สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ ภายใน วันที่  31 ตุลาคม  2565
8. กรุณานัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า 7 วัน ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.02 1500 900 ต่อ 5129 
8. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามโรงพยาบาล กำหนดโปรโมชั่นบทความสุขภาพผ่าตัด


ผ่าตัด


วิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life 18 รายการ สำหรับผู้ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Life 18 รายการ สำหรับผู้หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Being Lady 24 รายการ สำหรับผู้หญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Being Lady Plus 33 รายการ สำหรับผู้หญิง - +
โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & U/S Breast - +
โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ ThinPrep U/S Pelvis - +
โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ และ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Thin Prep & U/S Pelvis + Mammogram & U/S Breast - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร