ห้องพักผู้ป่วย ICU
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
ตึก A ชั้น 2 2,500.00 630.00 4,000.00 1,200.00 8,330.00