ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน จำเป็นหรือไม่ ?
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
21-มี.ค.-2566
เมื่อเราต้องเปลี่ยนสายงานแต่ยังไม่แน่ใจว่าร่างกายของตัวเองพร้อมที่จะเริ่ม ทำงานใหม่หรือไม่ ทำให้การ ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเลือกตรวจให้ครอบคลุมตามรายการที่กำหนดของแต่ละองค์กร ซึ่งการ ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานจะเน้น ตรวจกลุ่มโรคติดต่อ หรือกลุ่มโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรว่าคุณพร้อมที่เริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ความสำคัญที่ต่อใส่ใจ
โดยการพิจารณาเลือกบุคคลเข้ามาร่วมงานกับองค์กรจะมีหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของสุขภาพ เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และความมั่นใจให้ให้ผู้ร่วมงานคนอื่นภายในองค์กร ว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ เพราะหากคุณเริ่มเข้าไปทำงานแล้วมีการลาป่วยบ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดความลำบากใจต่อองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานได้ ดังนั้น เราควรวางแผนชีวิตให้ดี และเช็กร่างกายให้พร้อม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับองค์กรในระยะยาว

ใบรับรองแพทย์ก่อนเริ่มทำงาน 5 โรค คืออะไร ?
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงความปกติของสุขภาพร่างกาย หรือไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงภายในองค์กร ซึ่งรายละเอียดในใบรับรองแพทย์ 5 โรค จะมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • วัณโรค เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่มีติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าไปภายในปอด และต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด ทำให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ ภายในร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่คอ ตับ ม้าม กระดูก หรือเยื่อหุ้มสมอง
 • โรคเท้าช้าง เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย มีลักษณะคล้ายเส้นด้ายอาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองของคน โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งจะมีอาการปวดบวมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นพิการถาวรได้
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานจนไม่สามารถเลิกดื่มได้ แม้รู้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ตาม ซึ่งหากหยุดดื่มอาจก่อให้เกิดอาการขาดสุรา เช่น มือสั่น หงุดหงิด อาเจียน
 • โรคเรื้อน เป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการทางผิวหนัง กล้ามเนื้อ และตามปลายประสาทต่าง ๆ เช่น มีแผล ผื่นแดง หรือผื่นสีจางตามผิวหนัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคยาเสพติดให้โทษ เป็นโรคที่มีการติดยาเสพติดในระดับรุนแรง ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้จะทำลายอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เสื่อมลง และอาจมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน มีอะไรบ้าง?
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นการตรวจระบบภายในร่างกายที่ประกอบไปด้วยโครงกระดูก ปอด และหัวใจ ซึ่งรูปแบบการทำงานของเครื่องเอกซเรย์ปอดจะใช้รังสีวิทยาฉายในการบันทึกถ่ายภาพส่วนทรวงอกลงแผ่นฟิล์มสีดำลงบนแผ่นฟิล์ม และเมื่อนำฟิล์มไปล้างจะได้ภาพเอกซเรย์ของปอด ซึ่งแพทย์จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยความสมบูรณ์ หรือความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น บังลมทั้ง 2 ข้าง เนื้อปอด เส้นเลือดในปอด กระดูกซี่โครง กระดูกส่วนบน เป็นต้น
 • ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด ความเข้มข้นของเลือด และอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบเลือดที่อาจก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง
 • ตรวจหมู่เลือด เป็นการตรวจที่ใช้ระบุหมู่เลือดของผู้ป่วยก่อนให้หรือรับเลือด ซึ่งจะต้องเป็นหมู่เลือดที่เข้ากันได้เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับเลือดหากมีหมู่เลือดที่ไม่เข้ากัน
 • ตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจเพื่อหาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคต่างๆที่อาจมีความเสี่ยง เช่นโรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต รวมทั้งใช้ในการตรวจหาการตั้งครรภ์ และสารเสพติดในร่างกาย
 • ตรวจวัดสายตา เป็นการตรวจหาค่าสายตาทั้ง 2 ข้าง เพื่อตรวจสอบความคมชัดในการมองเห็น ว่ามีปัญหาเรื่องสายสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงมั้ย โดยจะมีขั้นตอนในการตรวจสายตาที่ให้มองตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์จากระยะห่างที่กำหนด
 • ตรวจตาบอดสี เป็นการทดสอบตาบอดสีโดยจะใช้แผ่นทดสอบ ที่เรียกว่าอิชิฮาร่า (Ishihara Test) ซึ่งเป็นชุดทดสอบที่ประกอบด้วยจุดวงกลม และมีสีหรือขนาดที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่ตาบอดสีจะสามารถอ่านได้แค่ตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มวงกลมนั้น แต่ไม่สามารถบอกว่าเป็นสีอะไรได้


ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน จำเป็นต้องงดอาหารหรือไม่ ?
การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเป็นรายการตรวจที่ไม่จำเป็นต้องงดอาหารหรือเครื่องดื่มมาก่อน สามารถเข้ามาตรวจสุขภาพได้เลย แต่หากมีรอบประจำเดือน ควรเว้นระยะห่างให้หมดประจำเดือนก่อน 5- 7 วัน เพราะไม่สามารถตรวจปัสสาวะได้

หากไม่ได้ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน จะเป็นอย่างไร?
เป็นการตรวจค้นหาความผิดปกติในร่างกายก่อนจะเริ่มทำงานใหม่ ซึ่งแต่ละองค์กรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะหากร่างกายไม่มีความพร้อมที่จะเริ่มทำงาน ก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสในการถูกคัดเลือกเป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กร เพราะองค์กรไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะเต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองได้มากน้อยเพียงใด หรือมีโรคติดต่ออะไรบ้างที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนร่วมงานคนอื่นในองค์กร ดังนั้น ก่อนเริ่มทำงานเราควรเช็กร่างกายให้พร้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรว่าเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกความท้าทายที่เข้ามา

ดังนั้น เริ่มงานใหม่ ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีรอบด้าน เพื่อช่วยให้คุณพร้อมลุยกับทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามา และสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานได้อย่างมีความสุขตามที่ต้องการ


สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161
Line : @Paolochokchai4