ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตัวร้ายต้นเหตุของมะเร็งตับ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงโรคตับหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง...อาจนำไปสู่ 'มะเร็งตับ'

ผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่กว่า 90% มักมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน เพื่อเป็นการป้องกันควา

ไวรัสตับอักเสบบี หนึ่งในสาเหตุโรคตับแข็งและมะเร็งตับ

เมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเป็นโรคตับแข็งแล้ว จะนำไปสู่การเป็นโรคตับอื่นๆ ได้อีก โดยเฉพาะมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาโดยตลอด