-
“ไวรัส RSV” เชื้อโรคร้ายหน้าฝนที่อันตรายในเด็ก

ไวรัส RSV ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง โรคหากติดในเด็กเล็กอาจทำให้เด็กมีอาการรุนแรงถึงขั้นทำให้ปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้หากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว