นายแพทย์ณัฏฐ์ บุญตะวัน

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
อังคาร 08:30 - 19:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 19:30
ศุกร์ 09:30 - 20:30
เสาร์ 08:30 - 15:30

นพ.ณัฏฐ์ บุญตะวัน

อายุรแพทย์
รพ.เปาโล สมุทรปราการ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรอายุรกรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ นพ.ณัฏฐ์ บุญตะวัน เป็นแพทย์ใหม่ๆ นั้น คุณหมอพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มักเจ็บป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรม ด้วยความชอบและอยากจะดูแลคนไข้ได้เต็มที่ จึงตัดสินใจศึกษาต่อยอดเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม และทุกวันนี้ก็ได้ดูแลคนไข้มาอย่างยาวนาน

เป็นแพทย์นักสืบสวนสอบสวนที่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ

อายุรแพทย์เปรียบเสมือนนักสืบสวนสอบสวน นอกจากต้องมีความรู้ด้านอายุรกรรมที่กว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs (โรคที่ไม่ติดต่อ) ทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันหลอดเลือด ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง โรคตับ ที่จะค่อนข้างจะกว้างมากแล้ว จะต้องรู้จักแทบทุกโรค และติดตามข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการรักษาให้เกิดผลดีสูงสุด โดยต้องไม่ลืมว่าข้อมูลของคนไข้นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน

การรักษาของคุณหมอนั้นมักเริ่มจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และค่อยๆ ขมวดปมจากข้อมูลและปัญหาของคนไข้ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและวางแผนการรักษา เพราะบางครั้งอาการที่เห็นอาจไม่ใช่แค่ปัญหาทางกาย อาจมีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยก็ต้องไม่มองข้าม และหากพบว่าคนไข้มีโรคที่ควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางก็จะทำการส่งต่อและดูแลควบคู่กันไป

บางกลุ่มโรค คนไข้เองก็ไม่รู้ตัวว่าเป็น เช่น โรคมะเร็ง คนไข้อาจมาพบหมอด้วยปัญหาหรืออาการเล็กๆ น้อยๆ บางคนมาด้วยอาการกินอาหารไม่ได้ หมอก็ต้องซักถามไปเรื่อยๆ ว่า กินไม่ได้เพราะอะไร รู้สึกอย่างไร กินจำนวนมื้อน้อยลงไหม ถามไปเรื่อยๆ จนไปเจอต้นเหตุ และพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร

คุณหมอบอกว่า "บางทีอาการนำของคนไข้อาจจะยังไม่ได้บ่งบอกอาการของโรค นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย เช่น เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์แล้ว แพทย์อายุรกรรมจะต้องนัดผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการและผลการรักษา เพราะครั้งแรกที่คนไข้เข้ามา อาการหรือตัวโรคอาจยังไม่ชัดเจน จึงต้องรอหรือทำการตรวจเพิ่ม ซึ่งก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจขั้นตอนการรักษา"

รักษาทุกโรคโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย

การรักษาโรคในแบบฉบับของคุณหมอณัฏฐ์ บุญตะวัน จะไม่มุ่งเฉพาะเจาะจงแค่การรักษาตัวโรค เพราะจากประสบการณ์ทำให้คุณหมอตระหนักว่า คนไข้อาจมีปัญหาอื่นมากกว่าโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้น โรคเดียวกันแต่เกิดกับคนละคนก็มีรายละเอียดที่ต่างกัน อย่างโรคเบาหวานที่เกิดกับคนทั่วไปก็มักแตกต่างกับที่เกิดกับพระ เพราะด้วยการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมือนกัน การรักษาก็จะมีความแตกต่างกัน คือต้องใช้ทั้งวิชาการความรู้และศิลปะมาประกอบการรักษาในองค์รวม คุณหมอจะใส่ใจและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด คุณหมอบอกว่า "การรักษาโรคต้องดูให้เหมาะเป็นรายบุคคล เหมือนการตัดเย็บเสื้อผ้า ต้องเลือกทั้งผ้า รูปแบบ สี และขนาดที่พอเหมาะพอดีในแบบของคนคนนั้น"

ประธานและที่ปรึกษางาน IC มุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพดี

นอกจากการเป็นอายุรแพทย์แล้ว คุณหมอยังเป็นประธานและที่ปรึกษางาน IC ซึ่งเป็นการวางนโยบายและวิธีปฏิบัติในเรื่องของโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Control) ในโรงพยาบาล รวมถึงการป้องกันตัวจากโรค COVID-19 ที่ต้องประสานกับภาครัฐและโรงพยาบาลในเครือเปาโลทั้งหมด ซึ่งเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์คร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ด้วย