TytoCare ชุดตรวจสุขภาพอุ่นใจ อยู่ไหนก็รักษาได้
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
02-พ.ค.-2563
TytoCare  นวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้น เชื่อมต่อการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ทุกที่
          TytoCare  เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจร่างกายเบื้องต้นและปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย โดยสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเทอโมมิเตอร์อินฟาเรด และยังสามารถตรวจปอดและหัวใจด้วยระบบเสียงและการส่งข้อมูลเสียง ตลอดจนหู ช่องคอ และผิวหนัง ด้วยระบบรูปภาพและวีดีโอคอล เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผ่านออนไลน์ได้ทันที

ซึ่งทางโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ ได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่ใช้บริการ Paolo@HOME ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไข้ส่งถึงแพทย์แบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อการให้บริการให้กับคนไข้ปรึกษาแพทย์ออนไลน์เหมือนมารับบริการจริงที่โรงพยาบาล


            TytoCare  เหมาะสำหรับใคร ?
            การตรวจและการส่งผลออนไลน์
            ขั้นตอนการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ด้วย TytoCare

TytoCare เหมาะสำหรับใคร ?
           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการจัดหาอุปกรณ์ TytoCare ให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลในเครือ BDMS ในการตรวจร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งทางโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการได้นำมาใช้ในการบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ในโครงการ Paolo@HOMEเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

          นอกจากนี้ TytoCare ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ เช่น กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องปรึกษาแพทย์เป็นประจำ โดยพยาบาลจะนำอุปกรณ์นี้ไปตรวจคนไข้ที่บ้าน และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการได้ทันทีอีกด้วย หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ โทร: 02-363-2000 ต่อ 2390

การตรวจและการส่งผลออนไลน์
          1.  ปอด หัวใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ : จะใช้การฟังเสียงและส่งข้อมูลเสียงให้กับแพทย์ โดยวางทาบบนตำแหน่งที่กำหนดบนร่างกาย จนจับสัญญาณเสียงได้ชัดเจน จากนั้น จึงทำการบันทึกผลการฟังเสียงที่ได้
          2.   ช่องคอ : จะใช้กล้องของอุปกรณ์ส่องดูภายในช่องคอ รวมทั้งลิ้นไก่และต่อมทอนซิล ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์กดลิ้นด้วย เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจน
          3.  หู : จะใช้ส่องดูภาพภายในหูและส่งข้อมูลในรูปแบบภาพและวีดีโอ ให้กับแพทย์โดยจะต้องต่อกล้องส่องตรวจหูเข้ากับอุปกรณ์ แล้วใส่กล้องส่องตรวจหูเข้าไปช้า ๆ จนกระทั่งสามารถมองเห็นแก้วหูได้อย่างชัดเจน
          4.  ผิวหนัง : จะใช้ถ่ายรูปและส่งข้อมูลในรูปแบบภาพและวีดีโอ โดยใช้กล้องที่มากับอุปกรณ์ ส่องและเก็บภาพผิวหนัง
          5.  อุณหภูมิ : จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดอินฟาเรด ทำการวัดอุณหภูมิของร่างกาย วิธีการคือ จ่อเครื่องบริเวณหน้าผาก โดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนัง และระยะห่างไม่เกิน 2 นิ้ว

 

การตรวจสุขภาพ และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ด้วย  TytoCare
          Paolo@Home  มีบริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนอกสถานที่โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการโดยได้นำนวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้นอย่าง TytoCare เข้ามาใช้ในการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่บ้าน พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไข้ส่งถึงแพทย์แบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อการให้บริการให้คนไข้ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เหมือนมารับบริการจริงที่โรงพยาบาลอีกด้วย 

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
LINE ID : @paoloathome


สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
โทร.02-363-2000