10.10 Paolo Deal วันเดียว ราคาเดียว
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
10-ต.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
10.10 PAOLO DEAL 
วันเดียว ราคาเดียว 


          เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา 10/10 นี้! เปาโลมีโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาดีๆ วันเดียว ราคาเดียว ทุกแพคเกจมาให้คนรักสุขภาพทั้งหลายแล้ว ! 


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง (จิบน้ำได้เล็กน้อย)
2. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง
3. งดเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ เช่น ชา กาแฟ อย่างน้อย 1 วันก่อนตรวจ
4. สตรีมีครรภ์ หรือสงสัยว่ามีครรภ์ควรงดการตรวจเอ็กซเรย์ปอดสตรีที่มีประจำเดือน ควรเก็บปัสสาวะส่งตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7 วัน
5. สตรีที่ต้องตรวจภายในและมะเร็งเต้านม ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7วัน
6. หากมีไข้ หรือสงสัยว่ามีไข้ควรหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพจนกว่าจะหายปกติ
7. หากมีโรคประจำตัว หรือแพ้ยา ควรแจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
8. วันตรวจสุขภาพ ควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขน หรือทำให้สะดวกต่อการเจาะเลือด

- - - - - - - - -

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
10.10 PAOLO DEAl
วันเดียว ราคาเดียว โปรแกรมรายการตรวจ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2ตรวจประเมินระดับการมองเห็น Visual Acuity Test 
3วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital Signs 
4ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย Weight, Hight, BMI 
5ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count 
6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar 
7 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol 
8ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride 
9ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
HDL 
10ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL 
11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGPT (ALT) 
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) 
13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับAlkaline Phosphatase 
14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Blood Urea Nitrogen 
15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต   Creatinine 
16ตรวจหากรดยูริกในเลือด Uric Acid 
17ตรวจปัสสาวะ Urine Examination 
18เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray : (PA or AP 1Film) 
19ค่าบริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
20ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก
Hospital Service Charge - OPD

1,010 บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองแบบเจาะลึก
ตรวจหาโรคยอดฮิตสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ราคาเดียว 

รายการตรวจตรวจหาเชื้อ
ไวรัสตับ
อักเสบ บี 
ตรวจไทรอยด์หาสารบ่งชี้
มะเร็งชาย
หาสารบ่งชี้
มะเร็งหญิง
1ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) *


2ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (ANTI HBs )*


3ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ   (AFP)
*
4ตรวจหามะเร็งลำไส้   (CEA)
**
5ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก   (PSA) 
*
6ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่   (CA125 )

*
7ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม   (CA153) 

*
8ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์   (FT3)*

9การทำงานของต่อมไทรอยด์   (FT4) *

10ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์   (TSH)
*

11ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก   (Hospital Service Charge) 
****
12ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์   (Physical Examination)****

ราคา1,010 บาท1,010 บาท1,010 บาท1,010 บาท

โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง
หาความผิดปกติภายในร่างกาย และวัคซีนไข้หวดใหญ่ 4 สายพันธุ์

รายการตรวจราคา (บาท)
1โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Liquid Prep & U/S Pelvis
1,010
2โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper 1,010
3โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างU/S Lower 1,010
4โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Mammogram & U/S 1,010
5โปรแกรมวัคซีนป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม
Flu Vaccine 2 Dose1,010

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
2. ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. สามารถซื้อโปรแกรมภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
4. สาขาเข้ารับบริการได้ภายใน 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563
5. ผู้เข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม ต้องมีอายุ 35 ปี ขึ้นไป หรือ มีอาการผิดปกติตามทีแพทย์วินิจฉัยแล้ว 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน