โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
14-ก.พ.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจโปรแกรมรายการตรวจราคา
1โปรแกรมตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
2,190.-
2โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST + ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score
3,590.-
3โปรแกรมตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO + ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score  3,590.-
4โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5 รายการ 
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
  • ตรวจระดับไขมันในเลือดCholesterol
  • ตรวจระดับไขมันในเลือดTriglyceride
1,390.-
5โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5 รายการ + Exercise Stress Test (EST)
2,490.-
6โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5 รายการ + Echocardiogram (ECHO)
2,490.-
7
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST
1,990.-
8โปรแกรมตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO1,990.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. สามารถเลือกรายการตรวจ ECHO หรือ EST เพียง 1 รายการเท่านั้น
  3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อพบแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น 
  5. เข้ารับบริการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด CT Calcium Score ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST + ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO + ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5 รายการ ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5 รายการ + ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 5 รายการ + ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ECHO ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต