Check and Sure สุขภาพดีมั่นใจได้
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
12-ต.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
CHECK & SURE 
สุขภาพดีมั่นใจได้
ราคา 6,900 บาท 

จำหน่าย 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 
ซื้อ 1 ได้ถึง 5 !

โปรแกรมตรวจสุขภาพเดียวที่คุณจะได้ถึง 5 ต่อ...
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจ Check & Sure 20 รายการ พร้อมอัลตร้าซาวด์ ในราคา 6,900 บาท  และรับความคุ้มค่าเพิ่ม 5 ต่อ ดังนี้!!
- - - - - - - - - -

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1.  งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง (จิบน้ำได้เล็กน้อย)
2.  พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง
3.  งดเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ เช่น ชา กาแฟ อย่างน้อย 1 วันก่อนตรวจ
4.  สตรีมีครรภ์ หรือสงสัยว่ามีครรภ์ควรงดการตรวจเอ็กซเรย์ปอดสตรีที่มีประจำเดือน ควรเก็บปัสสาวะส่งตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7 วัน
5.  สตรีที่ต้องตรวจภายในและมะเร็งเต้านม ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7วัน
6.  หากมีไข้ หรือสงสัยว่ามีไข้ควรหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพจนกว่าจะหายปกติ
7.  หากมีโรคประจำตัว หรือแพ้ยา ควรแจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
8.  วันตรวจสุขภาพ ควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขน หรือทำให้สะดวกต่อการเจาะเลือด

คุ้มค่าต่อที่ 1... 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 20 รายการ พร้อมอัลตร้าซาวด์รายการตรวจ Check and Sure สุขภาพดีมั่นใจได้
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure, Vital signs
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeight & Hight
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายBody Mass Index
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVisual Acuity Test
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count 
7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar 
8ตรวจระดับไขมันในเลือดCholesterol
9ตรวจระดับไขมันในเลือดTriglyceride
10ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL-Cholesterol 
11ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำLDL-Cholesterol 
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) 
13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) 
14ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Blood Urea Nitrogen 
15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine 
16ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
17ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
18ตรวจการทำงานของตับ Alkaline phosphatase
19ตรวจระดับแคลเซียมในเลือดCalcium
20เอ็กซเรย์ปอดด้วยระบบดิจิตอลChest X-ray
21ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจElectrocardiogram (EKG)
22ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง (เลือกตรวจได้ 1 ส่วน)Ultrasound Abdomen Upper or Lower
23คูปองอาหารComplimentary Voucher

ราคา 6,900 บาท


คุ้มค่าต่อที่ 2... 

เมื่อซื้อโปรแกรม Check & Sure ราคา 6,900 บาทแล้ว

สามารถเลือกซื้อรายการตรวจเพิ่มเฉพาะทางได้ในราคา รายการละ 399 บาท 
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563 

รายการตรวจเฉพาะทางราคา
1ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลแมมโมแกรม (Mammogram with Ultrasound)399 บาท
2ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper Abdomen)399 บาท
3ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen )399 บาท
4ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 1 ส่วน  (Bone Densitometry 1 point)399 บาท
5เอ็กเรย์ เข่า  (X-Ray Knee)399 บาท
6เอ็กเรย์ หลัง (X-Ray Spine)399 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ
2. ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น
3. ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563
5. เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

คุ้มค่าต่อที่ 3...
รับโปรแกรมตรวจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกได้ 1 รายการ
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563
ชุดที่ 1 ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับ 
1
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine 
2
ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA
3
ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag
4ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs 


ชุดที่ 2 ตรวจมะเร็งชาย
1
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine 
2
ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA 
3
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

ชุดที่ 3 ตรวจมะเร็งหญิง
1
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine 
2
ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA 
3
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125

ชุดที่ 4 ส่งต่อความห่วงใย
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC 
2ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
3ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
4 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) 
5ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N
6ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination
7ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
8
บริการอาหารว่าง Complimentary Voucherเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. รวมค่าแพทย์และบริการ
2. ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง 
3. เข้ารับบริการได้ภายใน วันที่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 


คุ้มค่าต่อที่ 4...

เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK AND SURE ราคา 6,900 บาท รับไปเลยทันที
วงเงินค่ารักษา 100,000 บาท ไปเลย 

แผนประกันสุขภาพคุ้มครองเหมาจ่าย
ความคุ้มครองผลประโยชน์
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี  100,000 บาท
  - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)3,000 บาท
  - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)6,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  - ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
  - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก


ตามจริง

ค่าบริการรถพยาบาล3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแพทย์
  - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
  - ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ตามจริง
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
  - การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมถึงการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 บาท

หมายเหตุ
1.  สิทธิ์กรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท อายุความคุ้มครอง 1 ปี สำหรับผู้อายุ 16-40 ปี
2.  สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทุกรายการ 20% (ยกเว้นค่าแพทย์และแพคเกจโปรโมชั่น) อายุ 1 ปี ตามอายุความคุ้มครองของกรมธรรม์
3.  กรณีที่ผู้ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 40 ปี หรือผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขของบริษัทประกัน สามารถโอนสิทธิ์กรมธรรม์ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้ 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังตรวจสุขภาพ และไม่สามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้
4.  เงื่อนไขความคุ้มครองการรักษาของกรมธรรม์ประกันชีวิตขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นผู้พิจารณา
5.  กรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่น
6.  โปรแกรมตรวจสุขภาพสามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7.  ประกันสุขภาพดังกล่าวไม่สามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้
8.  สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศุนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
9.  โปรแกรมนี้สามารถซื้อและใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563   

คุ้มค่าต่อที่ 5...
รับฟรีหน้ากาอนามัย  Safety Hospital 1 ชิ้นต่อ 1 ใบเสร็จ


ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Check & Sure หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะสามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือนได้แล้ว ! 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line : @paolorangsit
เพิ่มเพื่อน

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check & Sure สุขภาพดีมั่นใจได้ โปรแกรมเลือกตรวจฟรี เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ วันที่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล Mammogram with Ultrasound ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ , ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น , ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง ,ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563 , เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - +
ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ , ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น , ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง ,ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563 , เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - +
ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ , ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น , ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง ,ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563 , เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - +
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 ส่วน (Bone Densitometry 1 point) ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ , ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น , ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง ,ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563 , เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - +
เอ็กซเรย์ เข่า 1 ส่วน (X-Ray Knee) ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ , ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น , ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง ,ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563 , เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - +
เอ็กซเรย์ หลัง 1 ส่วน (X-Ray Spine) ไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการ , ต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น , ในกรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง ,ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563 , เข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 - +
ชุดมะเร็งทางเดินอาหารและตับ โปรแกรมเลือกตรวจฟรี เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง - +
ชุดตรวจมะเร็งชาย โปรแกรมเลือกตรวจฟรี เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง - +
ชุดตรวจมะเร็งหญิง โปรแกรมเลือกตรวจฟรี เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง - +
ชุดตรวจสุขภาพส่งต่อความห่วงใย โปรแกรมเลือกตรวจฟรี เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น ชุดตรวจสุขภาพส่งต่อความห่วงใย สามารถเปลี่ยนมือได้ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต