โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY ACTIVE AGING 2024
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
03-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
HEALTHY ACTIVE AGING 2024

       
เต็มที่กับชีวิตได้เมื่อสุขภาพเราพร้อม โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Active Aging 2024 ตัวเลือกที่ใช่ พร้อมรายการสุขภาพที่เจาะลึก ให้อายุเป็นเพียงตัวเลข เมื่อร่างกายพร้อมรับทุกประสบการณ์ ให้คุณเต็มที่ในการใช้ชีวิต

จำหน่าย : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 
ใช้บริการได้ถึง : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567รายการตรวจ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2
วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight
4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVA

รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
9ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
10ตรวจระดับไขมันในเลือดHDL
11ตรวจระดับไขมันในเลือดLDL
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)
13ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
14ตรวจหน้าที่การทำงานของตับALP
15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
16ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine
17ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
18ตรวจปัสสาวะUrine Examination
19ตรวจหามะเร็งลำไส้CEA
20ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับAlpha-Fetoprotine
  รายการตรวจเอกซเรย์
21ตรวจเอกซเรย์ปอดChest X-Ray
22ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก
23ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดUltrasound Whole Abdomen

รายการเบ็ดเตล็ด
24ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report
25บริการอาหารว่างComplimentary Voucher
26ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกHospital Service Charge - OPD

ราคา 5,900 บาทรายการตรวจเฉพาะทาง เลือกซื้อได้เลยราคา
1โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย  EST2,990.-
2โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงECHO2,990.-
3โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดUltrasound Whole Abdomen2,990.-
4โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่Thin Prep + Ultrasound Pelvis2,990.-
5โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score3,690.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น
  2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง 
  3. โปรแกรม Healthy Active Aging เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  4. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  5. รายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7วัน
  6. ระยะเวลาจำหน่าย 1 เมษายน - 30 มิถุนายม 2567
  7. ระยะเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อนเลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY ACTIVE AGING 2024 ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย EST ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep + Ultrasound Pelvis ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - +
โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว , ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต