All You Can Fits
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
08-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
All You Can Fits


          เปาโล All you can fits ตรวจและปรับสมดุลสมรรถภาพร่างกายให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของคุณ พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยนักกายภาพเพื่อปรับการใช้กล้ามเนื้อให้เหมาะสม ป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ ติดตามความคืบหน้าและตรวจประเมินการปรับสมดุลให้คุณมีบุคคลิกภาพที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น

         เพื่อให้คุณพร้อมทุกสถานการณ์ เต็มที่กับการใช้ชีวิตได้ถึงขีดสุด

✅ Muscle Check สมรรถภาพร่างกาย
✅ Posture Check ความสมดุลร่างกาย
✅ Body Check มวลกล้ามเนื้อ
          เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากความพร้อมของร่างกายที่มีมากกว่า อาการเจ็บป่วย ความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกาย มวลกล้ามเนื้อก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้คุณพร้อมทุกสถานการณ์ เต็มที่กับการใช้ชีวิตได้ถึงขีดสุด 


โปรแกรมตรวจราคา
โปรแกรม All You Can Fits

Fits Program
 1. Check-Body = ตรวจเช็ครูปร่าง สัดส่วน ปริมาณ กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำในร่างกาย เพื่อวางโปรแกรมการทานอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 2. Check-Posture = ตรวจเช็คโครงสร้างร่างกาย ค้นหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เพื่อเข้ารับการแก้ไข และป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต
 3. Check-Muscle = ตรวจเช็กกล้ามเนื้อ เพื่อดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และนำมาออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสม
 4. Consult 3 ครั้ง = ให้คำแนะนำ Full option ใช้เวลา 60 นาที follow up 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที โดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Online หรือ Onsite (โดยนักกายภาพบำบัด)
///
สิ่งที่ลูกค้าได้รับ (Benefits)
 1. Thera band = อุปกรณ์ยางยืดสำหรับการฝึกออกกำลังกาย 1 ชุด
 2. Education : VDO = สอนวิธีออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี 1 ชุด
 3. Fits Book = สรุปผลตรวจสุขภาพ ด้วยระบบ online in health up application
 4. Health Coach = ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
 5. Healthy Together Application = เพื่อการกระตุ้นและติดตามผลที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
 6. อัลตราซาวด์บรรเทาอาการปวด 15 นาที 1 ครั้ง มูลค่า 320 บาท
 7. Hot Pack ประคบร้อนบรรเทาอาการปวด 20 นาที 1 ครั้ง มูลค่า 220 บาท
///
รายการตรวจด้วยห้องปฎิบัติการพื้นฐาน (LAB)
 1. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
 2. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด Fasting Blood Sugar
 3. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
 7. เอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
 8. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

/
Office Sydrome
 1. Ultrasound 10 min (2จุด)
 2. Hot Pack (2จุด)
 3. Stretching Exercise
 4. Massage
 5. Laser


/
รับผลิตภัณฑ์ Lavita 1 สูตรฟรี 
 1. Activa
 2. Fern Bat
 3. M-Pow


/
2,500.-3,500.-4,000.-

เงื่อนไขการใช้โปรแกรม
 1. โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่านักกายภาพบำบัด และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 2. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2566
 3. รับบริการได้ที่ แผนกกายภาพบำบัด รพ.เปาโล สาขาที่เลือกซื้อ
 4. เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 5. โปรแกรมตรวจสุขภาพ All you can Fits ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 6. สามารถเข้ารับบริการตรวจครั้งแรกได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

คำแนะนำสำหรับการเข้ารับบริการ
กรุณาเตรียมชุดและรองเท้ากีฬามาในวันตรวจ

แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร.02-577-8154 ผู้ประสานงาน : คุณวุฒิศักดิ์ ขวัญทอง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกาย All You Can Fits กรุณาเตรียมชุดและรองเท้ากีฬามาในวันตรวจ แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร.02-577-8154 ผู้ประสานงาน : คุณวุฒิศักดิ์ ขวัญทอง - +
โปiแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกาย All You Can Fits + โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน กรุณาเตรียมชุดและรองเท้ากีฬามาในวันตรวจ แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร.02-577-8154 ผู้ประสานงาน : คุณวุฒิศักดิ์ ขวัญทอง - +
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกาย All You Can Fits + Office Syndrome กรุณาเตรียมชุดและรองเท้ากีฬามาในวันตรวจ แผนกกายภาพบำบัด ชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร.02-577-8154 ผู้ประสานงาน : คุณวุฒิศักดิ์ ขวัญทอง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต