All You Can Check EP.4
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
10-พ.ย.-2565 ถึง 31-มี.ค.-2567
ALL YOU CAN CHECK EP.4
จ่ายครั้งเดียว ตรวจซ้ำได้ตลอดทั้งปี ระยะเวลาจำหน่าย 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
ระยะเวลาเข้ารับบริการครั้งแรกภายใน : 30 เมษายน 2566  

          การตรวจสุขภาพประจำปี คือเกราะป้องกันชั้นดีให้กับร่างกายของเรา ภัยเงียบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในร่างกายอาจไม่ส่งต่อเราในวันนี้ แต่หลายๆ โรคที่ลุกลามเป็นวงกว้าง กว่าจะรู้ตัวก็เกินแก้ไปแล้ว โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check ที่สามารถตรวจสุขภาพได้ตลอดปีในราคาเดียวปี หากกาตรวจร่างกายในครั้งครั้งนั้นพบผลผิดปกติ และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าต้องตรวจซ้ำ (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)
ตรวจร่างกายและปรึกษาโดยแพทย์จำนวนครั้ง6,990.-
26 รายการ
9,990.-
36 รายการ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination

เฉพาะครั้งแรก//
2ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์หัวใจ
Cardio
เฉพาะครั้งแรก//
3ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรีแพทย์
Gynecology 
เฉพาะครั้งแรก//
4วัดความดันโลหิต ชีพจร  
Blood Pressure , Vital signs  
ไม่จำกัด
//
5ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight 
ไม่จำกัด
//
6ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
 BMI 
ไม่จำกัด
//
7ตรวจประเมินระดับการมองเห็น 
VA 
ไม่จำกัด
//
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

8ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC 
ไม่จำกัด
//
9ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
ไม่จำกัด
//
10ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
HbA1C 
ไม่จำกัด
-/
11ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
ไม่จำกัด
//
12ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride 
ไม่จำกัด
//
13 ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL 
ไม่จำกัด
//
14ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL 
ไม่จำกัด
//
15ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ 
SGOT (AST) 
ไม่จำกัด
//
16ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ 
SGPT (ALT) 
ไม่จำกัด
//
17ตรวจการทำงานของตับ
Alk Phosphatase
ไม่จำกัด
-/
18ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
ไม่จำกัด
//
19ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
ไม่จำกัด
//
20ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
ไม่จำกัด
//
21ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ไม่จำกัด
//
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก

22ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
ไม่จำกัด
//
23ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
ไม่จำกัด
//
24ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine
ไม่จำกัด
//
25ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA
ไม่จำกัด
//
26ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร 
H.Pylori
1 ครั้งต่อปี//
27ตรวจไทรอยด์
TSH
1 ครั้งต่อปี
-/
28ตรวจไทรอยด์
FT4
1 ครั้งต่อปี
-/
29ตรวจไทรอยด์
FT3
1 ครั้งต่อปี
-/
30ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับสุภาพบุรุษ
PSA
1 ครั้งต่อปี
-/
31ตรวจหามะเร็งรังไข่ สำหรับสุภาพสตรี
CA125
1 ครั้งต่อปี
-/
รายการตรวจเอ็กซเรย์เครื่องมือพิเศษ

32เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray
ไม่จำกัด
//
33ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
ไม่จำกัด
//
34ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สำหรับสุภาพบุรุษ
Ultrasound Upper Abdomen
ไม่จำกัด
/-
35ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สำหรับสุภาพสตรี
Ultrasound Pelvis
ไม่จำกัด
/-
36ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen
ไม่จำกัด
-/
37ตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา)
X-ray Both knees : AP,Lateral
ไม่จำกัด
-/
38ตรวจเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
X-ray Spine 
ไม่จำกัด
-/
รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก

40ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
41ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
42ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก สำหรับสุภาพสตรี
PV., Thin Prep
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
43ตรวจหามะเร็งเต้านสำหรับสุภาพสตรี
Digital Mammogram
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
44ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน
Bone Dentsity 2 Part
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
สิทธิพิเศษในโปรแกรม
มูลค่า
1บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล Complimentary Voucher
อายุ 1 ปี100.-200.-
2บริการสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Paolo Member Card
1 ครั้งต่อปี
Sliver CardGold Card
3บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ TeleMedicine
1 ครั้งต่อปี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LAVITAเลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ (เมื่อซื้อผ่านเว็ปไซต์หรือเคาน์เตอร์โรงพยาบาลเท่านั้น)
5คูปองส่วนลดค่าห้องพักกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน (ไม่รวม ICU) Free Room Rate
1 ครั้งต่อปี
-ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6บริการเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง) Ambulance Service
1 ครั้งต่อปี
-ไม่เสียค่าใช้จ่าย
7โปรโมชั่นผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  เมื่อซื้อที่เคาน์เตอร์ในโรงพยาบาลเท่านั้น 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
  2. ระยะเวลาการเข้ารับบริการครั้งแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
  3. กรณี เข้ารับบริการตรวจไม่จำกัดได้จะต้องพบความผิดปกติจากการตรวจครั้งแรกเท่านั้น และมีการนัดติดตามอาการจากแพทย์แล้ว ตามเงื่อนไขภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หาก กรณีผลการตรวจปกติในครั้งแรก และลูกค้ามีความประสงค์จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพในรายการตรวจไม่จำกัด (เฉพาะหมวด LAB เท่านั้น) จะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ก่อนทุกครั้ง โดยคิดอัตราค่าแพทย์และค่าบริการตามจริง
  4. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
  5. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง
  6. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  7. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน