โปรแกรมผ่าตัด และผ่าตัดส่องกล้อง
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
19-ม.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมผ่าตัด 2023
ผ่าตัดเรื่องง่าย เจ็บ - จ่ายนิดเดียว

          การผ่าตัดในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้คุณเจ็บน้อย แผลเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน ก็สามารถกลับใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยการ ผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) ให้แผลผ่าตัดเล็กเพียง 5 - 10 มิลลิเมตร ปลอดภัย ลดอาการเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้นไม่นาน 
โปรแกรมผ่าตัดทางสูติ - นรีเวชระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
1ผ่าตัดนำมดลูกออกทั้งหมดผ่านกล้องLap TLH3 วัน 2 คืน139,000.-
2ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้องLap Myomectomy2 วัน 2 คืน115,000.-
3ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ หรือ ซีสต์รังไข่ผ่านกล้อง Lap Cystectomy 2 วัน 1 คืน99,000.-


โปรแกรมผ่าตัดทางกระดูกและข้อระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
4ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม TKA5วัน 4คืน (รวม ICU 1คืน)179,000.-
5ผ่าตัดส่องกล้องรักษาเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ACL3วัน 2คืน129,000.-


โปรแกรมผ่าตัดทางศัลยกรรมระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคา
(โดยประมาณ)
6ผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง Lap Appendectomy3วัน 2 คืน110,000.-
7ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง 1 รูLap Cholecystectomy 1 Port2วัน 1คืน110,000.-
8ผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้อง Lap Hernia3วัน 2คืน119,000.-
9ผ่าตัดริดสีดวง Hemoriod3วัน 2 คืน65,000.-


โปรแกรมผ่าตัดทางจักษุระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
10ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์นิ่มพับได้) PhacoDay Case31,900.-


โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
11ส่องกล้องกระเพาะอาหาร GastroscopyDay Case8,900.-
12ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ColonoscopyDay Case13,900.-
13ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและตรวจลำไส้ใหญ่Gastroscopy + ColonoscopyDay Case20,900.-


เงื่อนไขโปรแกรม
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายประกอบด้วย
  • 1. ค่าห้องพักฟื้นประเภท Deluxe Room จำนวนวันนอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม
  • 2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
  • 3. ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
  • 4. ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์เหมาจ่าย
  • 5. การดูแลในห้องพักฟื้น ICU ตามเงื่อนไขโปรแกรม เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
  • 6. ระยะเวลาพักฟื้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและวินิจฉัยของแพทย์
  • 7. การรับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
  • 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้
1. ค่าห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารับการผ่าตัด / ยากลับบ้าน
2. กรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit


เพิ่มเพื่อน