โปรแกรมตรวจไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์ ทอนซิล
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
13-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมตรวจไทรอยด์และผ่าตัดไทรอยด์ และทอนซิล โปรแกรมรายการตรวจราคา
1โปรแกรมผ่าตัดทอนซิลTonsillectomy59,900.-
2โปรแกรมผ่าต้ดไทรอยด์Thyroid Lobectomy79,000.-
3โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์1,390.-


ค่าบริการที่ร่วมรายการ
ค่าแพทย์ตัดชิ้นเนื้อ
ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
ค่าห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการผ่าตัด
ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ที่ไม่ร่วมรายการ
ค่ารายการตรวจทางห้องปฎิบัติก่อนการผ่าตัด
ค่ายากลับบ้าน
ยา-เวชภัณฑ์ที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องจากการผ่าตัด และรายการพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
กรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องผ่าตัดที่ระบุ หรือค่าใช้จ่ายอื่น คิด
ค่าบริการตามจริง 

โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต