โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY SELF LOVE
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
30-ม.ค.-2567 ถึง 31-พ.ค.-2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
HEALTHY SELF LOVE

           การตรวจสุขภาพเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำงาน หรือแม้กระทั้งการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก็มีความจำเป็นต่อการวางแผนครอบครัวในอนาคตเช่นกัน โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY SELF LOVE คือโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ช่วยให้การวางแผนครอบครัวง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจพื้นฐาน หรือการตรวจเพื่อคัดกรองโรคที่สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งรายการตรวจหัวใจ คัดกรองความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็น  (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)รายการตรวจ1 ท่าน2 ท่าน
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์Physical Examination

2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs


3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight 

4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
BMI


5ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)

6ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


7ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride 

9ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST) 

10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (ALT) 

11ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


12ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine

13ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


14ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


15ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


16ตรวจหามะเร็งลำไส้CEA


  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
17คูปองอาหารว่างComplimentary Voucher
100.-200.-
18ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD


19ผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report

2,567.-
4,990.-

โปรแกรมตรวจเฉพาะทางราคาพิเศษ  
รายการตรวจ
ราคา
1โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
ECHO2,990.-
2โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST2,990.-
3โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT Calcium Score3,690.-

รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  

รายการตรวจชายหญิง
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์Physical Examination

2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs


3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight 

4ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
BMI


5ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
CBC

6ตรวจหมู่เลือด
Blood Group ABO


7ตรวจหมู่เลือด
Blood Group Rh


8ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี
HBs Ag


9ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิด บี
Anti HBs 

10ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
Rubella IgG 

11
ตรวจเชื้อกามโรค (ซิฟิลิส)
VDRL (Syphilis/RPR)


12ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์
Anti HIV


13ตรวจ Hb Typing
Hb Typing


14สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Reportราคาแพ็กละ

ซื้อคู่ถูกกว่า
3,500.-
3,900.-
6,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีพบความผิดปกติส่งต้องให้แพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายตามจริง
  3. ระยะเวลาการขาย 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2567
  4. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2567
  5. โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY SELF LOVE เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  6. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  7. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล

เพิ่มเพื่อน