โปรแกรมตรวจสุขภาพ Prestige Allianz Ayudhaya
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
14-มี.ค.-2566 ถึง 29-ก.พ.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Prestige Allianz Ayudhaya

  โรงพยาบาลเปาโลรังสิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ห่วงใยในสุขภาพของคุณ ขอมอบโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมวัคซีนป้องกันไข่้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และเลือกรับอัลตราซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บนหรือล่าง) พิเศษ สำหรับลูกค้าเพรสทีจ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ได้รับ SMS Serial Code หรือ Voucher Allianz Health Care card


สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS Serial Code 
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567
สำหรับผู้ที่ได้รับ Voucher Prestige Allianz Ayudhaya
 • ระยะเวลาเข้ารับบริการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Height
4ตรวจประเมินการมองเห็น
VA
5ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
6ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC
7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
8ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
9ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
10ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL
11ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL
12ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
13ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
14ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
15ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
16
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด
Calcium
17เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
18วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Influenza Vaaccine
19
อัลตราซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน
Ultrasound Upper/Lower  Abdomen
20สมุดตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report
21บริการอาหาร
Complimentary Voucher


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. แสดงสิทธิ์ Prestige Healthcare พร้อมบัตรประชาชน ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
 2. กรณีได้รับ SMS Serial Code กรุณายื่น SMS ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อนำโค้ดเข้าระบบ 
 3. กรณีได้สิทธิ์กลุ่ม 1 สามารถโอนสิทธิ์ได้ 
 4. กรณีได้รับสิทธิ์กลุ่ม 2 Allianz Healthcare Card ไม่มีบัตรกำนัลตรวจสุขภาพตัวจริง ไม่สามารถเข้ารับบริการได้
 5. กรณีบัตรกำนัลหาย กรุณาติดต่ออลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายการตลาด โทร 1373
 6. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 
 7. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขัึ้นไปเท่านั้น 
 8. กรณีลูกค้าต้องการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมดังกล่าว ต้องชำระค่าบริการเอง 
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน