ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันเหมาจ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
21-ก.พ.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
สำหรับผู้ใหญ่ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป กับสิทธิพิเศษ Admit ไม่ต้องเสียส่วนเกิน
หมดกังวลกับค่าห้องส่วนเกิน สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้ารับการรักษาได้อย่างอุ่นใจเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เหมาจ่ายค่ารักษา เริ่มต้น 1 ล้านบาทขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษาประกันได้ตามปกติเท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องมีกรมธรรม์ค่าห้อง 1,500 บาท ขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษาประกันได้ตามปกติ เท่านั้น
 3. กรมธรรม์ต้องไม่มีเงื่อนไข "การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก ก่อนเข้า Fax Claim"
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าห้อง ICU , และค่าห้องผ่าตัด
 5. สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนลงทะเบียนจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 6. พักรักษาได้ที่ห้อง ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 7. ผลประโยชน์และการคุ้มครองการรักษา Admit เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทประกัน และอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นผู้พิจารณา
 8. ยกเว้น ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคดังกล่าวและโรคที่ประกันยกเว้น
 9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการนอน Admit ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน
 11. ระยะเวลาโครงการพิเศษสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566