Labiaplasty ศัลยกรรมเพิ่มความมั่นใจในจุดซ่อนเร้น
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
12-ม.ค.-2567
Labiaplasty ศัลยกรรมเพิ่มความมั่นใจในจุดซ่อนเร้น

          รูปร่างของจุดซ่อนเร้น ทีสวยในความชอบของใครหลายคน ที่เกิดจากพันธุกรรม การมีเพศสัมพันธ์ หรือการคลอดบุตรก็ตาม การศัลยกรรมตกแต่งจึงเป็นทางออกหนึ่งของปัญหานี้ที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของจุดซ่อนเร้นคุณผู้หญิงให้ตรงตามความต้องการได้

          ศัลยกรรมตกแต่งเลเบีย หรือ Labiaplasty คือการทำหัตถการตกแต่งชิ้นส่วน อวัยวะที่ยื่นออกมา หรือ ปรับรูปร่างของจุดซ่อนเร้นตามต้องการ โดยการศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นคุณผู้หญิงนั้นมักจะตกแต่งปรับเปลี่ยนส่วนของแคมเล็กที่จะมีลักษณะแตกต่างกันไป แม้ว่าความแตกต่างนั้นไม่ใช่ความผิดปกติ หรือกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ตาม ส่วนมาก
ศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นนั้นจึงทำเพื่อสร้างความมั่นใจนั่นเอง


Labiaplasty ศัลยกรรมเพิ่มความมั่นใจในจุดซ่อนเร้น


ใครเหมาะที่จะศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น
  1.  ผู้ที่มีอาการเจ็บขณะที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะความผิดปกติของแคมเล็ก
  2.  ผู้ที่มีแคมเล็กปลิ้นหรือยื่นออกมาด้านนอกแคมใหญ่ ทำให้เวลาใส่เสื้อผ้า ดูไม่สวยงาม หรือสวมเสื้อผ้ารัดรูปแล้วรู้สึกเจ็บ
  3.  ผู้ที่มีปัญหาหย่อนคล้อยตามอายุที่มากขึ้น ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง
  4.  ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีไขมันสะสมบริเวณช่องคลอดมากเกินไป

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น
  1.  ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น เมื่อรูปร่างของเราตรงตามความชอบ ความต้องการ ทำให้เกิดความกล้าที่จะสวมเสื้อหลากหลายแนว หรือการอวดรูปร่างกับคนรักมากขึ้น
  2.  บรรเทาการเจ็บ อักเสบ จากอวัยวะที่ผิดรูปร่างอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีอาการเจ็บหรืออักเสบ เมื่อต้องสวมเสื้อผ้ารัดรูป
  3.  ลดอาการเจ็บ ตึง เสียดสี ขณะมีเพศสัมพันธ์
          อย่างไรก็ตามการศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นนั้น ควรที่จะต้องศึกษาความเสี่ยง ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด แม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อความสวยงามก็ตาม


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน